Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid med dess universitet och är en traditionell övergångsrit där promovendi, dvs. de nyblivna doktorerna, upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer, personer som gjort framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden, och jubeldoktorer, personer som promoverades vid universitetet för femtio år sedan.

Vid högtiden installeras också i sitt ämbete de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående läsår, och pedagogiska priser och universitetets medaljer delas ut.

Följande kategorier gäster deltar

  • Nyblivna doktorer (som disputerat under tiden 1 juli 2018 - 30 juni 2019 och dessutom tagit ut doktorsexamen under denna tid)
  • Nyblivna professorer (som tillträtt sin tjänst under samma period)
  • Årets hedersdoktorer
  • Årets jubeldoktorer
  • Årets pedagogiska pristagare
  • Årets mottagare av universitetets medaljer
  • Övriga hedersgäster

Handledare till nyblivna doktorer bjuds in vartefter respektive doktor anmäler sig till högtiden.

Se länkar nedan för mer information!