Installations- och promotionsceremonin i Stadshuset 28/9 2012

 
 

Hedersdoktorer

Av de nio personer som promoverades till hedersdoktorer har Annette Kur och David B. Wilkins utsetts på det juridiska området. Inom humaniora Marjatta Hietala och Milton Núñez. På det naturvetenskapliga området är förutom redan nämnda Katherine Freese och Lars Granath även Ray Dixon och Isabella Raffi utsedda. På det samhällsvetenskapliga området har Keith Banting utsetts. 

Promotion av nya doktorer och jubeldoktorer

Vid högtiden promoverades även 122 nya doktorer av de 239 som disputerade under läsåret 2011/12 och hela 21 jubeldoktorer (av vilka tio var närvarande vid högtiden), som erhöll sin doktorsgrad för femtio år sedan. Bland dem fanns universitetets tidigare rektor, professor Staffan Helmfrid.

Installation av nya professorer

Antalet nya professorer som installerades detta år är 35 personer. Den traditionella installationsföreläsningen hölls av Gustaf Arrhenius, professor i praktisk filosofi,  och hade titeln ”Vår moral och framtida generationer”. Läs installationstalet här.

Pedagogiska priser

Av de fyra utsedda pedagogiska pristagarna, Franco Pauletto, Institutionen för franska italienska och klassiska språk, Magdalena Rosell, Insitutionen för biovetenskaper och näringslära, Maria Wendt, Statsvetenskapliga institutionen och Mårten Schultz vid Juridiska institutionen, var två på plats för att ta emot sina priser under kvällen.

Guldmedaljer

Två personer tog också under ceremonin emot universitetets guldmedalj av 8:e storleken i band. Amine Benhajji tilldelades medaljen för sitt måltidsarrangemang under mer än ett kvarts sekel vid universitetets representationstillfällen, aldrig fallerande och alltid av högsta kvalitet. Föreståndare Pia Bjerén Fürstenbach tilldelades medaljen för sina utomordentliga insatser vid uppbyggnaden av enheten Forskningsservice, som starkt bidragit till universitetets framgångsrika externfinansiering.

Underhållning

Ceremonin varvades med musik av Musikhögskolans brassensemble och sång av Sofie Asplund och Tobias Westman från Operahögskolan samt Stockholms studentsångare.

680 personer fortsatte till banketten i Gyllene Salen och kvällen avslutades med dans i Blå Hallen till Mats Engströms orkester.

Foto och film

Bilder som togs av Eva Dalin Foto under kvällen kan från mitten av oktober ses och beställas från fotografernas hemsida. Se fotografier här.

Ceremonin filmades av Avdelningen för IT och media och direktsändes på internet. Se filmen här.

Från slutet av oktober kommer också en DVD att finnas till salu för 300 kr i Studentsupporten inne i Lantis. Filmen kommer också att kunna beställas via e-post: roland.fredriksson@su.se.

 
Framsida installationsskrift 2012
 
Installationsskrift

Till den akademiska högtiden publicerades en skrift med presentationer av hedersdoktorer och nya professorer, jubeldoktorer och nya doktorer samt pedagogiska pristagare och medaljörer. Ladda ner skriften som pdf genom att följa länken nedan eller läs skriften här:

Installationsskriften som blädderexemplar