Nya doktorer kastar kransar vid promotionshögtid
Foto: Eva Dalin

Installations- och promotionshögtiden är flyttad från 25 september

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer har Stockholms universitet beslutat att skjuta upp högtiden den 25 september till fredag 22 januari 2021. En inbjudan med en anmälningslänk kommer att skickas till berörda i oktober.

Vi förstår att denna förändring kan ställa till besvär för dig som planerat att delta vid högtiden, men vi ber om ditt tålamod och förståelse.

Läs mer om universitetets information till studenter och medarbetare om coronaviruset:
su.se/corona

Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig:
doktorspromotion@su.se

Om Installations- och promotionshögtiden

Doktorspromotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Den har ytterst sina rötter i europeisk medeltid med dess universitet och är en traditionell övergångsrit där promovendi, dvs. de nyblivna doktorerna, upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder flytta fram; befordra.

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer, personer som gjort framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden, och jubeldoktorer, personer som promoverades vid universitetet för femtio år sedan.

Professorsinstallationen är den del av ceremonin där de professorer som tillträtt sin tjänst under föregående år högtidligen insätts i sitt ämbete. 

Under högtiden delas även pedagogiska priser och universitetets medaljer ut.

Följande kategorier gäster bjuds till högtiden

  • Nyblivna doktorer (som disputerat under tiden 1 juli 2019 - 30 juni 2020 och dessutom tagit ut doktorsexamen under denna tid)
  • Nyblivna professorer (som tillträtt sin tjänst under samma period)
  • Årets hedersdoktorer
  • Årets jubeldoktorer
  • Årets pedagogiska pristagare
  • Årets mottagare av universitetets medaljer
  • Övriga hedersgäster

Handledare till nyblivna doktorer bjuds in vartefter respektive doktor anmäler sig till högtiden.

Se länkar nedan för mer information!