Se inspelningen från promotionen på su.se/play. Tagga gärna in oss med taggen #SUpromotion på Instagram, Facebook och Twitter.

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Under ceremonin stiger magistern, promovendi, upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot ett diplom som tecken på den nya värdigheten, ned på den andra. Detta symboliserade förr att man gick vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag fungerar det som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin äger rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutas med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsänds på su.se/play och filmen ligger därefter kvar på samma sida.

Inbjudan

En inbjudan till magisterpromotion skickas till dig som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under en viss tidsperiod. Du måste alltså aktivt ansöka om examen i tid för att få en inbjudan. Läs mer här hur du ansöker om examen.

Kommande ceremonier

Magisterpromotion äger rum två gånger om året. Närmast följande ceremonier är

  • fredag 23 november 2018 (sista datum för examensansökan är 16 juli 2018)
  • fredag 24 maj 2019 (sista datum för examensansökan är 11 februari 2019)

Följ länken nedan för mer detaljerad information om kommande ceremoni.

Föregående ceremoni

Läs mer om tidigare ceremoni genom att följa länken nedan. Du kan också se film från högtiden på su.se/play.