Du behöver ansöka om examen i tid!
Inbjudningskort skickas ut per post
Anmälan
Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15
Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min
Mingel efter ceremonin
Diplomet delas ut endast till närvarande
Gäster
Klädkod = kavaj
Fotografering och direktsändning
Återbud måste göras skriftligen
Kontakt

Du behöver ansöka om din examen i tid

En inbjudan skickas till dig som har ansökt om examensbevis för en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) senast ett visst datum. Därför behöver du aktivt ansöka om examen i tid för att få en inbjudan till högtiden.

För ceremonin 6 november: deadline 28 februari

För ceremonin 20 november: deadline 15 juli

Läs mer om hur du ansöker om examen här!

Inbjudningskort skickas ut per post

Inbjudningskort skickas per post ungefär sju veckor innan högtiden till den adress som finns registrerad i Ladok. Om du har flyttat behöver du registrera den nya adressen i Mina studier. Kontrollera också att din e-postadress är uppdaterad.

Anmälan

Anmälan till vårens högtid öppnar i samband med att inbjudningskorten skickas ut. 

Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15

För att magisterpromotionen ska bli ett lyckat arrangemang ordnar vi en repetition i Aula Magna inför ceremonin. Repetitionen börjar klockan 16.15 på högtidsdagen och är obligatorisk för dig som ska promoveras och diplomeras. Gäster till deltagarna är välkomna kl 17.30.

Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min

Promotionshögtiden börjar klockan 18.00. Du och alla gäster förväntas ha intagit era platser kl 17.45. Ceremonin inleds och avslutas med en fanborg och innehåller, utöver själva promoveringen, tal, sång- och musikinslag. Ceremonin avslutas cirka kl 19.45, beroende på antal medverkande, och följs av en mottagning med lättare tilltugg i Galleriet.

Mingel efter ceremonin

I anslutning till ceremonin bjuds alla deltagare med gäster på mingel i Galleriet och i Foajén med dryck och lättare tilltugg.

Diplomet delas ut endast till närvarande

Diplomet som delas ut under högtiden är ett minne från promotionshögtiden. Det är alltså inte det egentliga beviset för avlagd examen, utan det utgörs istället av examensbeviset. (Examensbeviset har skickats hem per post.) Diplomet delas ut endast till den som är närvarande vid ceremonin och skickas inte ut i efterhand.

Gäster

Du är garanterad en medföljande gäst till ceremonin och det efterföljande minglet.

Utöver det kan du ange ytterligare två personer på en väntelista. När sista anmälningsdag har passerat och antalet deltagare har fastställts ser vi hur många platser vi har kvar att fördela till gäster. Du får besked om du kan ta med extra gäster eller inte per e-post ca en vecka efter att sista anmälningsdagen passerat.

Klädkod = kavaj

Under ceremonin och efterföljande mingel är klädkoden "kavaj" för de medverkande.

Traditionellt innebär klädkoden "kavaj" detsamma som "mörk kostym", men numera har den mörka kostymen oftast sin egen och lite högre nivå och då gäller följande för "kavaj":
Lite mindre formellt högtidligt än "mörk kostym", men fortfarande en hel kostym, lite ljusare om det passar tillfället. Om det är tydligt informellt: elegant blazer och snyggaste udda byxa, inte jeans. Ljus skjorta, slips, eller fluga. Vit skjorta höjer finhetsnivån.
Alternativt klänning/kjol/byxdress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel, men inte aftonflott som till "mörk kostym".

För gäster till medverkande gäller valfri klädsel.

Fotografering och direktsändning

Professionella fotografer tar gruppfotografier under ceremonin. Länk till fotona skickas ut till medverkande cirka två veckor efter högtiden.

Magisterpromotionen direktsänds på internet både på denna sida och på su.se/play. Filmen kommer att ligga kvar på webben även efter ceremonin.

Återbud måste göras skriftligen

Om du har anmält dig och därefter behöver lämna återbud till ceremonin måste det göras skriftligen till e-post magisterpromotion@su.se. Att delta i ceremonin kostar ingenting, men om du uteblir utan att ha avanmält dig senast tisdagen veckan innan högtiden behöver vi ta ut en administrativ avgift om 200 kr.

Om du vill bli bjuden igen till nästkommande ceremoni behöver du meddela oss detta i samband med återbudet. Ny inbjudan skickas inte per automatik till dig.

Kontakt

Mer information om magisterpromotionen och anmälningsförfarande skickas ut till berörda i samband med inbjudan. Har du några frågor du inte fått svar på här så skicka e-post till magisterpromotion@su.se.