Vad är en magisterpromotion?

Promotion (av latinets promoveo ’befordra’) är den ceremoni, då ett universitet under högtidliga former ger de därtill berättigade deras yttre tecken på den nya värdigheten som magistrar eller doktorer. Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en förhållandevis ny högtid vid universitetet. Initiativet togs 1997 från såväl studenter som universitetet att med en ceremoni förena idéer och värderingar bland dagens studenter med äldre akademiska traditioner. Promotorer är fakulteternas dekaner, som är fakultetsnämndernas ordförande, tillika professorer, eller andra av fakulteten utsedda personer. De som ska promoveras, promovendi, stiger upp på den ena sidan av scenen och ned på den andra. Detta symboliserar att magistern går vidare i livet, med egen rätt att undervisa.

Idag fungerar Magisterpromotionen som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet.

Vilka bjuds in till magisterpromotionen?

Till magisterpromotionen inbjuds alla som tagit ut en magister- eller masterexamen på avancerad nivå eller en yrkesexamen på avancerad nivå.

När blir man inbjuden?

De som tar ut sin examen under vårterminen blir inbjudna till högtiden i oktober, och de som tar ut examen under höstterminen till högtiden i maj. Inbjudningskort skickas ut per post cirka sex veckor innan högtiden till den adress som finns registrerad hos Studentavdelningen.

Måste man delta i promotionen för att få sin examen?

Nej, deltagandet är frivilligt. Däremot måste man ta ut sin examen för att få delta i promotionen. Magisterpromotionen är en högtid med rötterna i äldre akademiska traditioner där studenten upphöjdes i den akademiska världen.

Kan diplomet användas som examensbevis?

Nej, det är ett minne av högtiden. Det är istället examensbeviset som är det formella beviset på din examen.

Kan jag få diplomet i efterhand?

Nej, diplomet är ett minne av högtiden och delas ut endast till de som är närvarande.

Är Aula Magna en tillgänglig byggnad?

Aula Magna är tillgänglig för rullstolsburna. Använd taxientrén från Frescativägen 6. Om du redan befinner dig på campus kan du ta vägen via Allhuset, hissen upp till bistron och sedan förbindelsegången in i Aula Magna. Hörsalen är utrustad med hörselslinga.

Varför måste jag anmäla mig och mina gäster i förväg?

Du måste anmäla dig för att vi ska veta att du avser närvara och för vi ska kunna trycka ett diplom till dig och för att ditt namn ska finnas i programmet. Vi behöver också veta hur många gäster som kommer till ceremonin så att antalet platser räcker.

Hur många gäster får jag ta med mig?

Då Aula Magna, enligt brandföreskrifterna, inte kan ta fler än 1200 personer är vi tvungna att maximera antalet gäster. Hur många det rör sig om kan variera från gång till gång. Se detaljerad information för den högtid det berör.

Hur hittar jag till Aula Magna?

Aula Magna ligger i Frescati. Om du kommer med bil är adressen Frescativägen 6. Med tunnelbana är hållplatsen Universitetet. Bussarna 50, 540, 608 samt 670 går också till Universitetet. Följ skyltar till Aula Magna från tunnelbanan/busshållplatsen. Se karta här!

Var kan man parkera?

Universitetets stora parkering vid Södra huset. Det finns en parkeringsplats för rörelsehindrade personer vid Aula Magna, Frescativägen 6.

Varför måste vi repetera?

Vi repeterar ceremonin för att den ska bli så lyckad och högtidlig som alla nya magistrar förtjänar. Det är många som ska gå upp och ner till scenen i rätt ordning. Repetitionen börjar klockan 16:15 och är obligatorisk för alla som ska delta i ceremonin.

När börjar repetitionen och var hålls den?

Repetitionen börjar klockan 16:15 och är obligatorisk för alla som ska delta i ceremonin. Den hålls på plats i hörsalen i Aula Magna.

Vad gör man under repetitionen?

På repetitionen går vi igenom och övar på ceremonin och de närvarande prickas av. Det är viktigt att du är med på repetitionen, annars plockas ditt diplom bort.

Ska jag vara ombytt vid repetitionen?

Det är en god idé. Det blir en kort paus mellan repetitionen och ceremonin, men det finns tyvärr inga omklädningsrum i Aula Magna. Det finns däremot rymliga toaletter.

Jag kan omöjligt vara med på repetitionen, vad gör jag?

Meddela genast detta till magisterpromotion@su.se, annars plockas ditt diplom bort. Om du får akuta hinder samma dag, ring 070-444 57 67.

Varför har jag fått en placering i hörsalen och inte mina gäster?

Alla nyexaminerade sitter på förbestämda platser enligt sortering utifrån fakultet och examen, allt för att ceremonin ska flyta på så smidigt som möjligt. Du som deltar i ceremonin har därför en särskild, numrerad, plats. För dina gäster är det fri placering på resterande stolsrader. Tänk också på att du inte kan anlända tillsammans med dina gäster. Du är inbjuden till repetitionen medan dina gäster är välkomna till ceremonin.

Vad betyder ”kavaj” egentligen?

Traditionellt innebär klädkoden "kavaj" detsamma som "mörk kostym", men numera har den mörka kostymen oftast sin egen och lite högre nivå och då gäller följande:

Lite mindre formellt högtidligt än "mörk kostym", men fortfarande en hel kostym, lite ljusare om det passar tillfället. Om det är tydligt informellt: elegant blazer och snyggaste udda byxa, inte jeans. Ljus skjorta, slips, eller fluga. Vit skjorta höjer finhetsnivån.

Alternativt klänning/kjol/byxdress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel, men inte aftonflott som till "mörk kostym".

Hur går ceremonin till?

Ceremonin har sina rötter i äldre akademiska traditioner och är det tillfälle då magistern upphöjs i den akademiska världen. Under ceremonin går de nya magistrarna (eller motsvarande) upp på ena sidan av scenen och ner på den andra, som en symbol för att de nu går vidare i sitt akademiska liv. På scenen delas ett diplom ut till de medverkande av var och en av dekanerna eller deras ersättare.

Förutom detta innehåller högtiden också tal och musikunderhållning. Hela högtiden varar ungefär en och en halv timme eller mer beroende på antal anmälda.

Får man fotografera under ceremonin?

Det går bra att fotografera, bara man sitter kvar på sin plats och inte skymmer sina grannar. En professionell fotograf tar bilder under ceremonin, bilder som sedan kan köpas.

Kan barn följa med till ceremonin?

Ja, barn är välkomna men tänk på att även de räknas som en person, med tanke på brandsäkerheten. Ceremonin är närmare två timmar lång, och kan upplevas som förfärligt tråkig av små barn som inte vill sitta stilla så länge. Du som ny magister/motsvarande sitter inte heller med dina gäster under ceremonin, så eventuella barn bör ha någon annan med sig.

Vad händer efter ceremonin?

Efter ceremonin bjuds du och ditt sällskap på ett mingel i Galleriet i Aula Magna. Det serveras mousserande vin och alkoholfri dryck och något enklare att äta. Det finns också möjlighet att porträtteras av våra fotografer.

Hur sent kan man lämna återbud till ceremonin och slippa administrativ avgift?

Det kostar ingenting att delta i högtiden, men om du uteblir utan att ha lämnat återbud till ceremonin senast tisdagen veckan innan behöver vi ta ut en administrativ avgift om 200 kr.