Du behöver ansöka om examen i tid!
Inbjudningskort skickas ut per post
Anmälan öppnar i april
Missat tidigare tillfälle?
Tre gäster till ceremonin
Diplomet delas ut endast till närvarande
Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15
Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min
Klädkod = kavaj
Fotografering och direktsändning
Mottagning efter ceremonin
Återbud måste göras skriftligen
Kontakt

Du behöver ansöka om din examen senast 12 februari 2018

Till magisterpromotionen våren 2018 inbjuds du som har ansökt om examensbevis för en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) senast 12 februari 2018.

För enkelhetens skull används termen magister för alla inbjudna, oavsett examenstyp. Se universitetets examensbestämmelser här.

Till högtiden hösten 2018 inbjuds motsvarande som har ansökt om examen senast 16 juli 2018.

Inbjudningskort skickas ut per post

Inbjudningskort skickas per post i mitten av april till den adress som finns registrerad i Ladok. Om du nyligen har flyttat behöver du registrera den nya adressen i Mina studier.

Anmälan öppnar i april

Du behöver anmäla dig senast ett visst datum på en särskild anmälningssida, som öppnar här i samband med att inbjudningskorten skickas ut. Det räcker alltså inte med att få ett inbjudningskort.

Missat tidigare tillfälle?

Om du fått en inbjudan till en tidigare högtid men inte har kunnat vara med måste du höra av dig till oss per e-post senast 1 mars 2018 och tala om att du vill vara med den 18 maj. Skriv då namn, personnummer, adress, examensbenämning (fil.mag., lärarexamen el.dyl.) och examensdatum i meddelandet.

Tre gäster till ceremonin

Du som är inbjuden är välkommen att ta med dig upp till tre gäster till högtiden. 

Diplomet delas ut endast till närvarande

Diplomet som delas ut under högtiden är ett minne från promotionshögtiden. Det är alltså inte det egentliga beviset för avlagd examen, utan det utgörs av examensbeviset. (Examensbeviset har skickats hem per post.) Diplomet delas ut endast till den som är närvarande vid ceremonin och skickas inte ut i efterhand.

Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15

För att magisterpromotionen ska bli ett lyckat arrangemang ordnar vi en repetition i Aula Magna inför ceremonin. Repetitionen börjar klockan 16.15 på högtidsdagen och är obligatorisk för dem som ska promoveras och diplomeras. Gäster till deltagarna är välkomna kl 17.30.

Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min

Promotionshögtiden börjar klockan 18.00 och alla gäster förväntas ha intagit sina platser kl 17.45. Ceremonin inleds och avslutas med en fanborg och innehåller, utöver själva promoveringen, tal, sång- och musikinslag. Ceremonin avslutas cirka kl 19.45, beroende på antal medverkande, och följs av en mottagning med lättare tilltugg i Galleriet.

Klädkod = kavaj

Under ceremonin och efterföljande mingel är klädkoden "kavaj" för de medverkande.

Traditionellt innebär klädkoden "kavaj" detsamma som "mörk kostym", men numera har den mörka kostymen oftast sin egen och lite högre nivå och då gäller följande för "kavaj":
Lite mindre formellt högtidligt än "mörk kostym", men fortfarande en hel kostym, lite ljusare om det passar tillfället. Om det är tydligt informellt: elegant blazer och snyggaste udda byxa, inte jeans. Ljus skjorta, slips, eller fluga. Vit skjorta höjer finhetsnivån.
Alternativt klänning/kjol/byxdress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel, men inte aftonflott som till "mörk kostym".

För gäster till medverkande gäller valfri klädsel.

Fotografering och direktsändning

Professionella fotografer tar gruppfotografier under ceremonin. Länk till fotona skickas ut till medverkande cirka två-tre veckor efter högtiden. Se tidigare foton här. Frågor kring fotograferingen kan ställas till fotograf Niklas Björling på info@niklasbjorling.se.

Magisterpromotionen direktsänds på internet på su.se/play.

Filmen kommer att ligga kvar på webben även efter ceremonin. För frågor kring webbsändningen kontakta medieproduktion@su.se.

Mottagning efter ceremonin

I anslutning till ceremonin bjuds alla deltagare och deras gäster på en mottagning i Galleriet och i Foajén med dryck och lättare tilltugg.

Återbud måste göras skriftligen

Återbud till ceremonin måste göras skriftligen till e-post magisterpromotion@su.se. Att delta i ceremonin kostar ingenting, men om du uteblir utan att ha avanmält dig senast tisdagen veckan innan högtiden behöver vi ta ut en administrativ avgift om 200 kr.

Om du vill bli bjuden igen till nästkommande ceremoni behöver du meddela oss detta i samband med återbudet. Ny inbjudan skickas inte per automatik till dig.

Kontakt

Mer information om magisterpromotionen och anmälningsförfarande skickas ut till berörda i samband med inbjudan. Har du några frågor du inte fått svar på här så skicka e-post till magisterpromotion@su.se.