Du behöver ansöka om examen i tid!
Inbjudningskort skickas ut per post
Anmälan är nu stängd till vårens högtid
Diplomet delas ut endast till närvarande
Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15
Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min
Mingel efter ceremonin
Gäster

Klädkod = kavaj
Fotografering och direktsändning
Återbud måste göras skriftligen
Kontakt

Du behöver ansöka om din examen senast 16 juli 2018

Till magisterpromotionen hösten 2018 inbjuds du som har ansökt om examensbevis för en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) senast 16 juli 2018.

För enkelhetens skull används termen magister för alla inbjudna, oavsett examenstyp. Se universitetets examensbestämmelser här.

Till högtiden våren 2019 inbjuds motsvarande som har ansökt om examen senast 12 februari 2019.

Läs mer om hur du ansöker om examen här!

Inbjudningskort skickas ut per post

Inbjudningskort skickas per post i mitten av oktober till den adress som finns registrerad i Ladok. Om du har flyttat behöver du registrera den nya adressen i Mina studier. Om du har flyttat efter 25 september 2018 och har tagit ut examen i tid enligt ovan vänligen meddela ny adress till magisterpromotion@su.se.

Anmälan är nu stängd

Anmälan till höstens högtid är nu stängd och inga fler deltagare tas emot.

Diplomet delas ut endast till närvarande

Diplomet som delas ut under högtiden är ett minne från promotionshögtiden. Det är alltså inte det egentliga beviset för avlagd examen, utan det utgörs av examensbeviset. (Examensbeviset har skickats hem per post.) Diplomet delas ut endast till den som är närvarande vid ceremonin och skickas inte ut i efterhand.

Obligatorisk repetition i Aula Magna kl 16.15

För att magisterpromotionen ska bli ett lyckat arrangemang ordnar vi en repetition i Aula Magna inför ceremonin. Repetitionen börjar klockan 16.15 på högtidsdagen och är obligatorisk för dig som ska promoveras och diplomeras. Gäster till deltagarna är välkomna kl 17.30.

Ceremonin pågår i ca 1 h 45 min

Promotionshögtiden börjar klockan 18.00. Du och alla gäster förväntas ha intagit era platser kl 17.45. Ceremonin inleds och avslutas med en fanborg och innehåller, utöver själva promoveringen, tal, sång- och musikinslag. Ceremonin avslutas cirka kl 19.45, beroende på antal medverkande, och följs av en mottagning med lättare tilltugg i Galleriet.

Mingel efter ceremonin

I anslutning till ceremonin bjuds alla deltagare med gäster på mingel i Galleriet och i Foajén med dryck och lättare tilltugg.

Gäster

Du som är inbjuden är välkommen att ta med dig gäster till högtiden. Hur många gäster beror på antalet nyexaminerade som bjuds in och kommer att vara angivet på ditt inbjudningskort. 

Observera att vi med anledning av stort intresse för höstens högtid i efterhand behöver reducera antalet gäster till maximalt två. Detta på grund av restriktioner från brandmyndigheterna. I Aula Magna får det samtidigt vara högst 1200 personer. 

Klädkod = kavaj

Under ceremonin och efterföljande mingel är klädkoden "kavaj" för de medverkande.

Traditionellt innebär klädkoden "kavaj" detsamma som "mörk kostym", men numera har den mörka kostymen oftast sin egen och lite högre nivå och då gäller följande för "kavaj":
Lite mindre formellt högtidligt än "mörk kostym", men fortfarande en hel kostym, lite ljusare om det passar tillfället. Om det är tydligt informellt: elegant blazer och snyggaste udda byxa, inte jeans. Ljus skjorta, slips, eller fluga. Vit skjorta höjer finhetsnivån.
Alternativt klänning/kjol/byxdress som är elegantare än vanlig vardagsklädsel, men inte aftonflott som till "mörk kostym".

För gäster till medverkande gäller valfri klädsel.

Fotografering och direktsändning

Professionella fotografer tar gruppfotografier under ceremonin. Länk till fotona skickas ut till medverkande cirka två veckor efter högtiden. Frågor kring fotograferingen kan ställas till fotograf Niklas Björling på info@niklasbjorling.se.

Magisterpromotionen direktsänds på internet på su.se/play.

Filmen kommer att ligga kvar på webben även efter ceremonin. För frågor kring webbsändningen kontakta medieproduktion@su.se.

Återbud måste göras skriftligen

Återbud till ceremonin måste göras skriftligen till e-post magisterpromotion@su.se. Att delta i ceremonin kostar ingenting, men om du uteblir utan att ha avanmält dig senast tisdagen veckan innan högtiden behöver vi ta ut en administrativ avgift om 200 kr.

Om du vill bli bjuden igen till nästkommande ceremoni behöver du meddela oss detta i samband med återbudet. Ny inbjudan skickas inte per automatik till dig.

Kontakt

Mer information om magisterpromotionen och anmälningsförfarande skickas ut till berörda i samband med inbjudan. Har du några frågor du inte fått svar på här så skicka e-post till magisterpromotion@su.se.