Intresset för att delta vid Magisterpromotionen är stort! Denna majkväll promoverades närmare 300 personer i hörsalen i Aula Magna.

Ceremonin inleddes och avslutades med en fanborg och innehöll, utöver själva diplomutdelningen, promotionstal av prorektor, professor Hans Adolfsson, välgångshälsning av de fyra fakulteternas promotorer och av Stockholms universitets studentkårs andre vice ordförande, samt sång av Stockholms universitetskör och musik av Kungliga Musikhögskolans brassensemble.

Efter ceremonin bjöds de nypromoverade med sina gäster, totalt knappt 1200 personer, på mingel på Galleriet och i Foajén till musik av Kårsdraget.

Foto, film och blogg

Ceremonin direktsändes och du kan se filmen ovan. Du kan också ladda ner hela filmen här. Observera dock att det är en stor fil och att det kan ta lite tid.

Fotograferna Clément Morin och fotograferade under ceremonin och vid minglet efteråt. Se och ladda ner fotona här!

Rektor Astrid Söderbergh Widding har tidigare videobloggat om Magisterpromotionen, och du kan se det på rektorsblogg.su.se.