Magisterpromotion

Magisterpromotion 29 maj 2020

EVENEMANG

Datum: 29 maj 2020 18:00 - 29 maj 2020 21:00

Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Nyexaminerade på scenen i Aula Magna
Foto: Ingmarie Andersson
 

Inbjudan

En inbjudan till magisterpromotion skickas till dig som har tagit ut en examen på avancerad nivå (magisterexamen, masterexamen, psykologexamen, vissa lärarexamina m.fl.) under en viss tidsperiod. Du måste alltså aktivt ansöka om examen i tid för att få en inbjudan. Läs mer här hur du ansöker om examen.

Sista datum för examensansökan för inbjudan till vårens ceremoni är den 28 februari 2020 (framflyttat från den 11 februari).

Här kommer det att finnas detaljerad information om vårens ceremoni.

Om Magisterpromotionen

Magisterpromotionen är, till skillnad från doktorspromotionen, en relativt ny högtid vid Stockholms universitet. Den första ägde rum 1997. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere, som betyder föra fram, skjuta fram, men här i överförd bemärkelse närmast befordra.

Ceremonin inleds med en fanborg. Rektor håller ett välkomsttal varefter ceremonin fortsätter med omväxlande underhållning och tal till de nyexaminerade. De medverkande får komma upp på scenen fakultetsvis, i grupper, för att ta emot ett diplom av promotor, som är utsedd av respektive fakultet.

Akten, att stiga upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet som tecken på den nya värdigheten, gå ner igen på den andra sidan, symboliserade förr att man nu kunde gå vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag är det ingen formell ceremoni, eftersom det formella examensbeviset skickas på annat sätt, utan istället är det ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. 

Ceremonin äger rum i Aula Magnas magnifika hörsal och avslutas med mingel och musik i Galleriet och i Foajén.

Ceremonin direktsänds här och på su.se/play. Filmen finns tillgänglig på båda ställena snart efteråt.

 
 
Bokmärk och dela Tipsa