Magisterpromotion

   Tack för att du valde att studera på SU. Foto: Niklas Björling
  Nyexaminerade på scenen i Aula Magna

  Magisterpromotion

  Två gånger per år promoveras i Aula Magna nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

  Fanborg vid magisterpromotion

  Inför Magisterpromotionen 29 maj 2020

  Du som har tagit ut en examen på avancerad nivå kan fira detta genom att delta vid Masterpromotionen! Här finns detaljerad information om högtiden.