Installations- och promotionshögtiden äger rum i Stadshuset 28 september. Foto: Niklas Björling
Den årliga installations- och promotionshögtiden äger rum i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 28 september 2018. Foto: Niklas Björling


Vid högtiden promoveras de som senaste året disputerat vid universitetet. I år är det 149 nya doktorer som deltar vid högtiden. Dessutom promoveras elva jubeldoktorer, varav fem i sin frånvaro, som promoverades för 50 år sedan, och 23 nya professorer installeras. Även Stockholms universitets guldmedalj och det pedagogiska priset Årets lärare delas ut. Installationsföreläsningen hålls av Anna Cullhed, professor i litteraturvetenskap. Ceremonin följs av bankett i Gyllene salen. 

Stina Ekblad och Lena ten Hoopen bland årets nya hedersdoktorer

Vid högtiden promoveras också nio nya hedersdoktorer. De är personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Bland hedersdoktorerna finns bland andra skådespelaren Stina Ekblad och författaren och journalisten Lena ten Hoopen. Även Nora Berend, Ilga Zagorska, Susan Sandall, Rita Colwell, Roland Beckmann, Sergio Albeverio och Ulrike Lohmann blir hedersdoktorer.
Läs mer om alla nya hedersdoktorer.

Flera av hedersdoktorerna håller öppna föreläsningar i samband med att de besöker Stockholm. Mer information om samtliga föreläsningar.

Ceremonin direktsänds på www.su.se/play