Stockholms universitets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.
Stockholms universitets installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.


Vid högtiden promoveras de som senaste året disputerat vid universitetet. I år är det 159 nya doktorer som deltar vid högtiden, flest hittills. Dessutom deltar fem jubeldoktorer, som promoverades för 50 år sedan. Även Stockholms universitets guldmedalj och det pedagogiska priset Årets lärare delas ut. Ceremonin följs av bankett i Gyllene salen. Bland de 25 nya professorer som installeras finns bland andra Jenny White, antropolog, författare och ny professor vid Institutet för Turkietstudier (SUITS). Jenny White kommer att hålla årets installationstal.

Lilian Thuram och Susan Faludi bland årets nya hedersdoktorer

Vid högtiden promoveras också nio nya hedersdoktorer. De är personer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Bland hedersdoktorerna finns bland andra den tidigare fotbollsstjärnan Lilian Thuram som nu engagerar sig mot rasism, författaren och Pulitzer-belönade journalisten Susan Faludi och Johan Kuylenstierna, vd för Stockholm Environment Institute och tidigare utsedd till Sveriges miljömäktigaste.
Läs mer om alla nya hedersdoktorer.

I år möts två hedersdoktorer i ett samtal 28 september, dagen innan högtiden. Lilian Thuram och Johan Kuylenstierna talar om klimat och flyktingfrågan i ”Can we be climate refugees tomorrow?”

Flera av hedersdoktorerna håller öppna föreläsningar i samband med att de besöker Stockholm. Mer information om samtliga föreläsningar.

Ceremonin direktsänds på www.su.se/play