Akademiska högtider

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
Foto från promotionshögtid i Stadshuset

Bland de gemensamma akademiska traditionerna hos universitet och lärosäten i Sverige är professorsinstallationen och doktorspromotionen de främsta, båda med anor från medeltiden.

Doktorspromotionen har sin anknytning till de enskilda fakulteterna med en särskild promotor, utsedd av fakulteten, som promoverar doktorerna. Professorsinstallationen är istället en högtid som är gemensam för samtliga fakulteter vid universitetet och det är därför universitetets rektor installerar de nyutnämnda professorerna.

Magisterpromotionen är en examenshögtid och ett pampigt tillfälle att fira de personer som har tagit ut en magister- eller masterexamen.

Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Installations- och promotionshögtid

Den kombinerade installations- och promotionshögtiden äger rum i Stockholms stadshus sista fredagen i september varje år. Vid detta tillfälle installeras nya professorer i sitt ämbete och doktorer promoveras.

Mottagare av diplom står vid scenkanten och jublar

Magisterpromotion

Vid Magisterpromotionen, som genomförs två gånger per år i Aula Magna, Frescati, firas nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå.

Honorary doctors receive insignia 2017

Hedersdoktorer

Vid Installations- och promotionshögtiden promoveras också årets hedersdoktorer. Vilka är de och varför har de utsetts?

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716

Puff för SU Play

Se filmer från tidigare direktsända akademiska högtider.