Akademiska högtider

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Om oss
  5. Akademiska högtider
Foto från promotionshögtid i Stadshuset

Stockholms universitet arrangerar årligen installation av professorer, promotion av doktorer samt promotion av magistrar/motsvarande.

Den kombinerade installations- och promotionshögtiden äger rum i Stockholms stadshus sista fredagen i september varje år. Vid detta tillfälle promoveras även universitetets heders- och jubeldoktorer.

Magisterpromotion genomförs två gånger per år i Aula Magna, Frescati, generellt sista fredagen i maj respektive oktober.

Fanborg vid doktorspromotion i Stockholms stadshus

Installations- och promotionshögtid

Under ceremonin promoveras även universitetets hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Mottagare av diplom står vid scenkanten och jublar

Pampigt firande av masterexamen i Aula Magna

På magisterpromotionen den 24 maj firas nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå.

Honorary doctors receive insignia 2017

Hedersdoktorer

Vid Installations- och promotionshögtiden promoveras också årets hedersdoktorer. Vilka är de och varför har de utsetts?

Kontakt

Akademiska högtider

Professorsinstallation och doktorspromotion: 
doktorspromotion@su.se

Magisterpromotion:
magisterpromotion@su.se

Ceremonimästare
Anne Heikkinen Sandberg
Telefon: 08-164716

Puff för SU Play

Se filmer från tidigare direktsända akademiska högtider.