Arrangör/Organiser: Folkuniversitetet/ARC
Webbadress/Webpage: http://folkuniversitetet.se/forelasningar-aldrande/
Kontakt/Contact: Isabelle von Saenger, ARC
Föranmälan krävs/Registration required

Fotoskolan STHLM:s och ARC:s Art & Science-projekt drog igång under hösten 2019 och når nu sin kulmen i form av en utställning och två föreläsningskvällar under februari och mars på Folkuniversitetet. Under dessa kvällar lyfts samarbetsprocessen fram tillsammans med den forskning som ligger till grund för bilderna som visas på utställningen.

– Detta Art & Science samarbetsprojekt har överskridit alla förväntningar gällande arbetsprocess och resultat. Det är ett fint exempel på hur okomplicerat mötet mellan forskning och konsten kan vara och vilket mervärde det ger i form av arbetslust och meningsfullhet för alla inblandade. Dessutom tillgängliggörs forskningsresultaten för en bredare allmänhet och fotografiet får en samhällelig innebörd som berör oss alla – eftersom vi alla åldras och blir äldre, säger Isabelle von Saenger, projektledare ARC/KI.

Projektet innebar att 20 studerande vid Fotoskolans Yrkeshögskoleutbildning Visuell Kommunikatör Fotograf fick i uppdrag att tolka den forskning om åldrande och äldre personers hälsa och levnadsvillkor som bedrivs vid ARC. Viktigt var också att med utgångspunkt från egna erfarenheter och referenser porträttera äldre personer och deras vardagsliv i Sverige idag.

Samarbetet utforskar bland annat hur korsbefruktningen mellan ”objektiv” forskning och ”subjektivt” fotografiskt gestaltande kan ta sig uttryck, men står också som ett exempel på hur forskningen kan kommunicera utanför akademins väggar och nå ut till intressenter i nya former. Det har även skapats en kort dokumentärfilm om samarbetet.

– Vad jag vet så är det här en av de första gångerna som forskning tolkas på det här sättet. Med tanke på hur mycket spännande forskning som bedrivs så är det märkligt att inte mer tolkas i olika konstnärliga discipliner. Att tolka forskningen gör den självklart också mer lättillgänglig för allmänheten, säger Mikael Cronwall, utbildningsansvarig Fotoskolan STHLM.

Gratis föreläsningar och utställning

Föreläsningarna är kostnadsfria och äger rum den 25/2 och den 4/3 kl. 18-19.30 på Folkuniversitetet på Kungstensgatan 45 i Stockholm. Anmälan sker på vår hemsida: http://folkuniversitetet.se/forelasningar-aldrande...

Vid båda föreläsningarna ges en introduktion till samarbetet mellan Fotoskolan STHLM och ARC . Utställningen visas på samma plats under vecka 9-11.

4/3 kl 18.00 - 19.30 – Neda Agahi och Isabelle von Saenger, ARC
Ålderism och äldre personers röster


Förutfattade meningar kring personers förmågor och kapacitet utifrån ålder har funnits i alla tider, men först på senare tid blivit ett begrepp genom ”ålderism”. Oftast relaterar ålderism till äldre personer och denna föreläsning tar upp både den historiska aspekten samt exempel på hur ålderism kan manifestera sig. Dessutom får vi ta del av äldre personers egna tankar om sig själva och sitt åldrande .

Om Fotoskolan STHLM och ARC

Forskningscentret Aging Research Center – ARC instiftades år 2000 på initiativ av Stockholms universitet och Karolinska Institutet, och har sedan dess haft båda universiteten som huvudmän. https://ki-su-arc.se/

Fotoskolan STHLM, med en 60-årig tradition, bedriver bland annat Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf. Fotoskolan STHLM är en del av Folkuniversitetet.