Prova på-föreläsningar och informationspass

Under Öppet hus kan du gå på en mängd intressanta prova på-föreläsningar i olika ämnen samt informationspass med olika teman. Observera att salarna är i olika byggnader; Södra huset, Studenthuset och Geovetenskapens hus.

Se schema för prova på-föreläsningar och informationspass.

Behov av tolk?

Önskar du teckenspråkstolk eller skrivtolk till ditt besök, boka via tolksamordning@su.se i god. Utbildningstolkningen finns även som utställare på mässan.

Mässa

På mässan träffar du studievägledare, studenter och lärare från ett sjuttiotal olika ämnen samt universitetets studentstödjande enheter. Ämnena är placerade efter åtta olika intresseområden. Observera att mässan är i olika byggnader; Södra huset (hus A–F) samt i Geovetenskapens hus (hus U). Längst ner på sidan finns en karta att ladda ner som pdf.

Utställare Södra huset, hus A-F:

STUDENTSTÖDJANDE ENHETER

Allmän studie- och karriärvägledning
Antagningen
Internationell mobilitet
Särskilt pedagogiskt stöd
Studie- och språkverkstaden
Studentkåren
Utbildningstolkning

MÄNNISKA, JURIDIK, POLITIK OCH SAMHÄLLE

Arbetsmarknadskunskap med management
Barn- och ungdomsvetenskap
Ekonomisk historia/Internationella relationer
Genusvetenskap
Geografi
Global utveckling/Socialantropologi
Juridik
Kriminologi
Kulturgeografi/Samhällsplanering
Latinamerikastudier
Pedagogik
Psykologi
Socialt arbete, socionom
Sociologi
Statistik
Statsvetenskap

LÄRARUTBILDNINGAR

Förskollärarprogrammet/Grundlärarprogrammet fritidshem
Grundlärarprogrammet årskurs F–3/Grundlärarprogrammet årskurs 4–6
Ämneslärarprogrammet årskurs 7–9 och gymnasiet/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Yrkeslärarprogrammet

KULTUR OCH HISTORIA

Arkeologi/Antikens kultur och samhällsliv
Barnkultur
Etnologi/Religionshistoria
Filosofi
Historia
Idéhistoria
Konstvetenskap/Litteraturvetenskap
Musikvetenskap/Teatervetenskap/De estetiska ämnenas didaktik
Modevetenskap/Filmvetenskap

SPRÅK

Asiens språk och kulturer/Mellanösterns språk och kulturer
Baltiska språk/Finska
Slaviska språk
Nederländska/Tyska
Engelska
Franska/Italienska
Klassiska språk
Spanska/Portugisiska
Lingvistik/Teckenspråk
Svenska och nordiska språk
Svenska som andraspråk/Svenska som främmande språk
Översättningsvetenskap

DATA OCH IT

Data- och systemvetenskap

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE

Nationalekonomi
Företagsekonomi

MEDIER OCH KOMMUNIKATION

Reklam och PR
Journalistik/Medie- och kommunikationsvetenskap

Utställare Geovetenskapens hus, hus U:

NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK

Astronomi
Biogeovetenskap
Biologi
Datalogi
Fysik
Geografi och hållbar samhällsutveckling  
Geologi, geokemi och geofysik
Geovetenskap  
Kemi
Marinbiologi
Matematik/Matematisk statistik
Meteorologi
Miljövetenskap
Molekylärbiologi
Nutrition
Sjukhusfysik
Ämneslärarprogram i matematik, naturvetenskap och teknik

Guidade turer

I anslutning till föreläsningarna "Studentlivet vid Stockholms universitet" arrangerar studentkåren guidade turer runt campus. Turen tar cirka 45 minuter och går bland annat förbi bokhandlarna, biblioteket, flera av studentpubarna, Frescati Sports Center samt Studenthuset med Infocenter och studentkårens expedition. Informationen ges på svenska.

Guidad tur med en grupp människor.

Kl. 15.45

Start utanför entrén till hus A, Södra huset

Kl. 17.15

Start utanför entrén till Studenthuset

Följ med!

Till sidans topp