STUDENTSTÖDJANDE ENHETER

Södra huset, hus A

Allmän studie- och karriärvägledning
Antagningen
Internationell mobilitet
Studentkåren
Studie- och språkverkstaden
Särskilt pedagogiskt stöd
Utbildningstolkning

LÄRARUTBILDNINGAR

Södra huset, hus A

Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet fritidshem
Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3, årskurs 4-6
Yrkeslärarprogrammet
Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9, gymnasiet

KULTUR OCH HISTORIA

Södra huset, hus A och B

Arkeologi och antikens kultur och samhällsliv
Barnkultur
Etnologi och religionshistoria
Filmvetenskap och modevetenskap
Filosofi
Historia
Idéhistoria
Konstvetenskap
Litteraturvetenskap
Musikvetenskap och teatervetenskap

SPRÅK

Södra huset, hus B och C

Asiens språk och kulturer och Mellanösterns språk och kulturer
Baltiska språk, finska, nederländska, slaviska språk och tyska
Engelska
Franska
Italienska
Klassiska språk
Lingvistik
Spanska och portugisiska
Svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, svenska som främmande språk
Översättningsvetenskap

DATA OCH IT

Södra huset, hus C

Data- och systemvetenskap

EKONOMI OCH FÖRETAGANDE

Södra huset, hus D

Ekonomisk historia
Nationalekonomi
Företagsekonomi

MEDIER OCH KOMMUNIKATION

Södra huset, hus D

Reklam och PR
Journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap

MÄNNISKA, JURIDIK, POLITIK OCH SAMHÄLLE

Södra huset, hus D-F

Arbetsmarknadskunskap med management
Barn- och ungdomsvetenskap
Genusvetenskap
Internationella relationer
Kriminologi
Kulturgeografi och samhällsplanering
Latinamerikastudier
Pedagogik
Psykologi
Socialantropologi och global utveckling
Socialt arbete/socionom
Sociologi
Statistik
Statsvetenskap
Juridik

NATURVETENSKAP OCH MATEMATIK

Geovetenskapens hus, hus U

Astronomi
Biogeovetenskap
Biologi
Datalogi
Fysik
Geografi och hållbar samhällsutveckling 
Geologi, geokemi och geofysik
Geovetenskap 
Kemi
Marinbiologi
Matematik och matematisk statistik
Meteorologi
Miljövetenskap
Molekylärbiologi
Nutrition
Sjukhusfysik
Ämneslärarprogram i matematik, naturvetenskap och teknik