Södra huset

Hörsal
/Tid

B3

B4

C6

D7

D9

14.15-
14.45

HISTORIA
Raul Hilberg och förintelsens historia

FILOSOFI
Skulle två personer kunna byta kropp med varandra?

Att plugga vid Stockholms
universitet – studievägledare och studenter

Studentlivet vid Stockholms
universitet + guidad
tur med studentkåren
(start kl. 15.00)
GENUSVETENSKAP
Att berätta en historia

15.00-
15.30

LINGVISTIK
Sambandet mellan språkmelodi och talförståelse i hjärnan
KRIMINOLOGI
Ökar ungas brott?
Intro till kriminologins
grunder
 
Bygg din
kandidatexamen av
fristående kurser
 

SPRÅKDIDAKTIK/
ÄMNESLÄRAR-
PROGRAMMET
Språklärarens
vetenskapliga
verktygslåda
 

MIDDLE EASTERN AND
NORTH AFRICAN
STUDIES*
Why Study the Middle
East? What´s in it for
Me?
 

15.45-
16.15

LÄRARUTBILDNING
Lär för livet – bli lärare!
PSYKOLOGI
Växelvis boende för barn – tryggt eller hattigt?
Att plugga vid Stockholms
universitet – studievägledare och studenter
NATIONALEKONOMI
Problemen på bostadsmarknaden
Obs! Ändring
FILMVETENSKAP
Rasism som underhållning? Människor och kulturer i film

16.30-
17.00

ECONOMIC HISTORY*
Reconstruction:
Reframing Debate on
Today´s Crises
 
Bygg din
kandidatexamen av
fristående kurser

 
BUSINESS
ADMINISTRATION*
What is Strategy and
Does it Help?
 

SOCIALANTRO-
POLOGI
Krig – när gängse
normer rubbas

SLAVISKA SPRÅK/
LITTERATUR-VETENSKAP
Dostojevskij före Brott och straff

17.15-
17.45

Study at Stockholm University* SOCIOLOGI
Rökning – från stil till
stigma, och så lite
cannabis
 
JURIDIK
Barnet och straffrätten
 
ÖVERSÄTTNINGS-
VETENSKAP
Undertexter: varför de inte bara återger vad
som sägs
FÖRSKOLE-PROGRAMMET
Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik

* The seminar is held in English

 

Geovetenskapens hus

Sal
/Tid

Ahlmannsalen

Högbomsalen

14.15-
14.45

Frågor och svar: Fysik, astronomi, meteorologi och sjukhusfysik Frågor och svar: Geologi, geovetenskap, geografi, biogeovetenskap och miljövetenskap

15.00-
15.30

Frågor och svar: Kemi, marinbiologi, molekylärbiologi, nutrition och biologi Frågor och svar: Matematik, datalogi, matematisk statistk och beräkningsteknik

15.45-
16.25

Vem presenterar sin forskning bäst på 4 minuter? Var med och rösta fram vinnaren!

Obs! Nordenskiöldsalen (slutar 16.25)

16.30-
17.00

Guidad visning av Zoologiska institutionens laboratorier. Samling vid entrén till Geovetenskapens hus.

17.15-
17.45

Att plugga vid Stockholms universitet – studievägledare och studenter

Obs! Nordenskiöldsalen

Guidad visning av växthus.

Samling vid entrén till Geovetenskapens hus.

 

Studenthuset, Ekosalen

14.15-
14.45

Studera utomlands - så fungerar det!

15.00-
15.30

Studera med funktionsnedsättning

15.45-
16.15

Studera utomlands - så fungerar det!

16.30-
17.00

Studentlivet vid Stockholms universitet + guidad tur med studentkåren (start kl. 17.15)

17.15-
17.45

Studera med funktionsnedsättning

 

Teckenspråkstolkning

Om man har behov av teckenspråkstolkning till seminarierna går det bra att boka en tolk via tolksamordningen. Kontakta dem via e-post till tolksamordning@su.se eller via telefon på 070-422 15 18. De kommer också att finnas på plats under dagen i Södra huset, Hus A för att svara på frågor om hur det är att studera med tolk.