Forskare från humaniora och naturvetenskap talar om klimatförändringar och olika sätt att förstå förändringar över tid. Medverkande: geologen och klimatforskaren Martin Jakobsson, arkeologen Kerstin Lidén och Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria, knuten till Tekniska Högskolan.

Temakvällarna Arktiska spår leds av Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor i etnologi vid Nordiska museet och Stockholms universitet. Spår ur samlingarna visas av Nordiska museets intendenter Cecilia Hammarlund-Larsson, Karin Dern och Jon Johansson.

Geologisk och existentiell utmaning

Klimatförändringarna tillhör vår tids största globala utmaningar. Ökade temperaturer, förskjutna växtkalendrar och stigande nivåer av havsvatten är alarmerande tecken på accelererande förändringar som påverkar både natur och kultur.

Planeten, tiden och människan

De smältande isarna i Arktis har blivit en central symbol och samlande bild för den skrämmande utvecklingen. På ett liknande sätt har begreppet Antropocen gjort entré i både konst, natur- och kulturvetenskaper. I fokus för kvällens mångvetenskapliga samtal och föredrag står de smältande isarna och beteckningen på en ny geologisk era, där hela planeten är präglad av människors levnadssätt.

Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungl. Tekniska Högskolan inleder kvällen och reder ut begreppen. Hans senaste bok Antropocen, en essä om människans tidsålder, kom ut våren 2017.

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet berättar om forskning i gränssnittet vatten, havsbotten och arktisk is. Hur kan man läsa spår av de stora glaciärernas rörelser och tidigare epoker i marken? Läs mer om Martin Jakobssons forskning.

Kerstin Lidén, professor i laborativ arkeologi och föreståndare för Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet är också på plats. Med hennes hjälp får vi insyn i hur de ökade temperaturerna påverkar gränssnitten människa, jord och is genom nya arkeologiska fynd som tinar fram. Historien stiger till ytan och uppenbarar sig på nya sätt. 

Program

Kl 17.00-18.00 Presentationer och samtal. Nordiska museets experter visar föremål ur samlingarna som speglar människors vardagliga kunskaper och erfarenheter av tid och is.
18.00-18.45 Paus med bland annat boksignering.

18.45-19.45 Fortsatta presentationer och frågestund.

Arktiska spår

Under perioden 2016–2019 samverkar Stiftelsen Nordiska museet och Stockholms universitet på forskningstemat "Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna".

Fri entré till föreläsningskvällen

Hitta mer information hos Nordiska museet.