"Idén om bostaden som en arena för uppvisning och sociala möten delar vår tids bostad med det förra sekelskiftets borgerliga våningar vilka var platser för representation och manifestering av identitet och status", säger Maja Willén, konstvetare vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet.

En ny typ av bostad

Vid bostadsutställningen i Hammarby sjöstad 2002 introducerades Stockholmspubliken på allvar för en ny typ av bostad med öppna planlösningar, generösa ljusinsläpp och balkonger i ett vattennära läge. Det är en bostadstyp med köket i centrum, till för socialt umgänge och uppvisning, av såväl ens person som tillhörigheter. Samtidigt har det förra sekelskiftets bostad återigen blivit en eftertraktad bostadstyp, omskapade för att passa dagens ideal och livsstilar.

Vilka likheter och skillnader finns mellan det tidiga 2000-talets öppna bostäder och det sena 1800-talets påkostade våningar?

Maja Willén, PhD i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Eva Dahlin
Maja Willén, PhD i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Eva Dahlin

Om Maja Willén

"Mitt huvudsakliga forskningsområde är sociala aspekter av samtida bostadsarkitektur och jag arbetar för närvarande med forskningsprojektet Det moderna sekelskiftet. Syftet med mitt pågående projekt är att undersöka hur ”drömmen om sekelskiftet” förhåller sig till de krav som idag ställs på ett modernt boende genom att studera nutida bruk av bostäder ursprungligen uppförda kring sekelskiftet 1800-1900."

Willén disputerade i maj 2012 på avhandlingen Berättelser om den öppna planlösningens arkitektur. En studie av bostäder, boende och livsstil i det tidiga 2000-talets Sverige.

Klicka här för att läsa mer om Maja Willéns forskning.

Hitta mer information om föreläsningen och den pågående utställningen Hem och Bostad på Nordiska muséet här.