Fedora på Kungliga Operan 2018. foto Kungliga Operan/Morgan Norman. På bilden Malin Byström som Fedo
Fedora på Kungliga Operan 2018. foto Kungliga Operan/Morgan Norman. På bilden Malin Byström som Fedora.

"Fedora är bara ett av alla 1800-talets kvinnoporträtt, som både är ett svar på kvinnorollens förändring och en typisk fiktiv kvinnofigur." säger Cecilia Carlander.

Naturalism, dekadens och kvinnogestalter

Föreläsning utgår från olika litterära kvinnogestalter och deras förhållande till varandra liksom till den rådande samtiden. Naturalismens, dekadensens och det moderna genombrottets kvinnor kan på sätt och vis sägas gå i dialog med varandra, över nationella och litterära gränser. Cecilia Carlander ger några exempel, med Fedora som bakgrundsgestalt.

Om Cecilia Carlander

Cecilia Carlander är fil.dr. i litteraturvetenskap vid Sorbonne och Göteborgs universitet, och undervisar vid Stockholms universitet. Hon skrev sin avhandling om dekadensens kvinnoporträtt utifrån fyra svenska och fyra franska romaner och intresserar sig allra mest för fransk och svensk/nordisk 1800-talslitteratur, men också mycket för mitten av 1900-talet med utgångspunkt i såväl nordisk- som franskspråkig litteratur.

Läs mer om Cecilia Carlanders forskning.

Läs mer om Fedora på Kungliga Operans sida.