Hur har våra föreställningar om manligt och kvinnligt påverkat forskningen om djur? Och vad har djurens beteende för betydelse för våra kulturella normer?

Malin Ah-King är evolutionsbiolog och genusforskare vid Stockholms universitet. Hon har bland annat skrivit Genusperspektiv på biologi utgiven av Högskoleverket. Hennes pågående forskning handlar om hur synen på honor har förändrats i evolutionsbiologin.

Malin Ah-King föreläser kopplat till föreställningen Tristessa.

Tid: 22 okt, kl 18-18.45

Plats: Guldfoajén, Kungliga Operan