Följ evenemanget på Facebook

För närvarande ställer vi in alla arrangemang med fler än 500 deltagare utifrån regeringens beslut. För att minska risken för smittspridning har vi valt att ställa in även detta evenemang.

Det är upp till respektive arrangör av föreläsningar och evenemang som har färre än 500 deltagare att bedöma om de ska hållas som planerat. Universitetet uppmanar alla medarbetare att vara restriktiva med att hålla stora sammankomster. Universitetets Information till studenter och medarbetare om coronaviruset: su.se/corona

Om föreläsarna

Said Mahmoudi är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och flitigt anlitad expert både nationellt och internationellt.

Hossein Sheiban är docent i historia och forskar bland annat på utvecklingen i Iran historiskt, inför och efter revolutionen 1978–1979.

Nytt samarbete

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett nytt samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.