Följ evenemanget på Facebook

1800-talets bordeller, cruising i Humlegården vid sekelskiftet, och efterkrigstidens porrkvarter i Klara. Få en glimt in i hur kommersiell och icke-kommersiell oönskad sexualitet organiserats och praktiserats i stadens rum. Om urbana platser och rum som bekönats och bekämpats, offentlig sexualitet som bespottats och beivrats, med kulturgeografen Thomas Wimark, ekonomihistorikern Klara Arnberg och etnologen Rebecka Lennartsson. Moderator: Gabriella Ahlström

Om föreläsarna

Klara Arnberg, docent i ekonomisk historia och internationella relationer, medredaktör för skriftserierna Könspolitiska och Sexualpolitiska nyckeltexter.

Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och forskningschef för Stockholms Stadsmuseum, med Stockholms prostitutionshistoria som specialitet.

Thomas Wimark, doktor i kulturgeografi.

Bekönade rum i staden

Forskningen om sexuella mötesplatser i Stockholm ingår i projektet ”Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia”, som stöttas av Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademin.

Bland annati ingår platser som kaféet, parken, bordellen, skyltfönstret och kök i hemmet. Projektet förvaltas av Stadsmuseet i Stockholm och leds av Rebecka Lennartsson.

Nytt samarbete

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett nytt samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.