Wagners Valkyrian 2019 Foto: Kungliga Operan
Wagners Valkyrian 2019 Foto: Kungliga Operan

I den fornnordiska mytologin var valkyriorna budbärare till den enögda stridsguden Oden. Varför lät sig en tysk nationalromantiker inspireras av den isländska eddadikten i ett epos om makt, rikedom och kärlek? Hur har Valkyrian påverkat dagens bilder av forntiden, och bilden av Wagner som politisk aktör? Öppen föreläsning med Anna Källén, arkeolog och forskare i kulturarvsstudier.

Ett wagnerskt kulturarv

Föreläsningen behandlar Richard Wagners Valkyrian utifrån tre olika kontexter: 1800-talets nationalromantik, den seglivade bilden av vikingen, och nazismens Wagnervurm. Den visar på möjligheten till en djupare förståelse av ett verk som Valkyrian, om vi betraktar det i ljuset av ett mångbottnat wagnerskt kulturarv.  

Om föreläsaren

Anna Källén är docent i arkeologi och forskar om hur föreställningar om forntiden formas i det vi kallar kulturarv. Hon har med vetenskapshistoriska och samtida studier visat hur kulturarv tar form i processer som aktualiserar frågor om identitet och makt, i vetenskap, kommersiell verksamhet och politik.

Kampen för världsherravälde

I en värld som stormar av kärlek, makt och incest pågår en våldsam kamp mellan gott och ont, gudar och människor. Överguden Wotan försöker återerövra den förtrollade ring som ger världsherravälde.

Öppna föreläsningar i Guldfoajén

Serien i Guldfoajén är ett samarbete mellan Kungliga Operan och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar kopplade till några av Operans mest intressanta föreställningar.

Föreläsningarna är alltid gratis och öppna för alla. För säker sittplats, kom i god tid!