Kung Roger på Kungliga Operan Foto: Denis Belyaeskiy
Kung Roger på Kungliga Operan Foto: Denis Belyaeskiy

 

Följ evenemanget på Facebook

Musiken i Kung Roger har komponerats av den polske kompositören Karol Szymanowski, vars liv och verk präglades av litteratur och av en fin de siècle-känsla av kluvenhet, rastlöshet och viljan att förstå den moderna människans villkor. I hans fotspår beger vi oss till olika platser runt om i Europa där han hämtade sin inspiration och möter människor som formade honom som kompositör, författare och intellektuell.

–Genom att studera Szymanowskis verk Kung Roger och dess gestalter med sina personliga konflikter och kriser kan man identifiera spänningar och tvetydigheter som finns inskrivna i dåtidens könsroller, säger Renata Ingbrant

Om föreläsaren

Renata Ingbrant är universitetslektor i polska och forskare vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet; tidigare även knuten till Baltic and East Europeaa Graduate School (BEEGS) och The Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) vid Södertörns högskola. Som lektor i polska har hon undervisat på alla kursnivåer med inriktning på språk, kultur och litteratur. Hennes forskning har varit inriktad mot genusstudier, men som forskare har hon rört sig inom olika områden (litteratur, kultur, historia, politik) och fält (kvinnohistoria, maskulinitetstudier, minnesstudier och studier om Förintelsen). År 2015 tilldelades hon Elsa Swenson-priset.  

Mellan ordning och kaos

Kung Roger är den rationelle, den som regerar och är rotad i logik och ordning. Vid sin sida har han drottning Roxana. Deras äktenskap är kärlekslöst, de saknar barn och drottningen söker efter mening. En karismatisk profet dyker upp och tar Rogers land, familj och sinne i besittning och förkunnar sanning, lycka och njutning. Och kaos och död.

Öppna föreläsningar i Guldfoajén

Serien i Guldfoajén är ett samarbete mellan Kungliga Operan och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar kopplade till några av Operans mest intressanta föreställningar.

Föreläsningarna är alltid gratis och öppna för alla. För säker sittplats, kom i god tid!