Följ evenemanget på Facebook

Om föreläsarna

Said Mahmoudi är professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet och flitigt anlitad expert både nationellt och internationellt.

Hossein Sheiban är docent i historia och forskar bland annat på utvecklingen i Iran historiskt, inför och efter revolutionen 1978–1979.

Nytt samarbete

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett nytt samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.