Don Giovanni på Kungliga Operan Foto: Morgan Norman
Don Giovanni på Kungliga Operan Foto: Morgan Norman
 

Följ evenemanget på Facebook

"Är han en representant för det aristokratiska privilegiesystemet eller är han i själva verket en revolutionär och upplysningsmänniska som trotsar kyrkan och övriga etablerade maktstrukturer? Är han, som romantikerna föreslog, en modern individ som manifesterar sin egenart genom att trotsa normer och konventioner?

Den danske filosofen Søren Kierkegaard bygger i sin analys av Mozarts opera, vidare på denna romantiska föreställning om karaktären Don Giovanni. Kierkegaard ser i Don Giovanni ett förkroppsligande av "en sinnlig genialitet", där Mozarts musik spelar en avgörande roll i demoniseringen av Don Giovannis urkraft, både som individ och som förförare. Men för Kierkegaard svävar denna kraft över en avgrund: ångesten.

Det sätter oss på spåren mot vårt eget tidevarv. Om ångesten är en avgörande drivkraft i Don Giovannis sinnligt demoniska karaktär, vilka är då konsekvenserna av hans framfart? Återupprättas samhällskontraktet och dess normer och föreställningar i slutet av dramat, sedan Don Giovanni blivit offer för sina egna drifter, eller har alla värden nu nivellerats och lämnat oss med en nihilistisk värld som vi sentida människor känner oss kusligt hemtama i?" // Jan Holmgaard

Om föreläsaren

Jan Holmgaard är docent i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Han undervisar även i europeisk litteratur och filosofi vid DIS Stockholm. Andra uppdrag: gästforskare vid Oxford University samt vid Søren Kierkegaard Forskningscenter i Köpenhamn, redaktör för kulturtidskriften Aiolos, översättare av opera, dramatik samt filosofi. Hans senast utkomna bok är Filosofen och vargen (2016), som behandlar förhållandet mellan litteratur och filosofi, från Platon till Derrida. Nuvarande forskningsprojekt: Radical Mimesis, som bl a inbegriper en omtolkning av Platons mimesis-begrepp.

En opera om längtan

Den karismatiske adelsmannen Don Giovannis dagar är räknade. Serieförföraren
– besatt av kvinnor – är en slav under sin heta drift. Döden andas honom kallt i nacken. Och tre kvinnor sätter stopp för hans hänsynslösa framfart. Donna Anna avslöjar honom som kallblodig mördare. Zerlina genomskådar hans förförelsekonster. Donna Elvira överger honom när hon inser att han är oförmögen att älska på riktigt.

Öppna föreläsningar i Guldfoajén

Serien i Guldfoajén är ett samarbete mellan Kungliga Operan och Stockholms universitet. Tillsammans erbjuder vi öppna föreläsningar kopplade till några av Operans mest intressanta föreställningar.

Föreläsningarna är alltid gratis och öppna för alla. För säker sittplats, kom i god tid!