Risker med kemikalier debatteras flitigt i media. Hormonstörande ämnen i nappflaskor och konservburkar, mediciner som gör fiskar sjuka, och fluorerade kemikalier i dricksvatten är några exempel. Men vad menas egentligen med farliga kemikalier? Var kommer de ifrån? Hur farliga är de, och går de att undvika? Har inte myndigheterna koll? I den här föreläsningen får du svaren på några vanliga frågor om miljö- och hälsoriskerna med kemikalier!

Christina Rudén är professor vid Stockholms universitet med fokus på kemikalieriskbedömning.