Almedalen 2018. Foto: Anna-Karin Landin
 

Måndag 2 juli

Morgondagens SVT, SR och UR – nu ska det avgöras

08.00 - 09.45
Arrangör: Sveriges Radio
Medverkande från SU: Sigurd Allern, gästprofessor i journalistik och forskare vid Institutionen för mediestudier.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51114

Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten

08.30 - 10.00
Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics
Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51866

Fossilfria inom en generation – hur går det

10.00 - 11.00
Arrangör: Vattenfall
Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning och ledamot Klimatpolitiska rådet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53009

Ett rop på hjälp – vad gör vi åt att våra barn och unga mår så dåligt?

10:00 - 11:30
Arrangör: FORTE
Medverkande från SU: Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54577

Övergödning från land till hav

11.00 - 11.45
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten
Medverkande från SU: Linda Kumblad, projektledare, BalticSea2020
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53112

Styr fake news alkoholdebatten?

13.00 - 13.50
Arrangör: IOGT-NTO
Medverkande från SU: Åsa Wikforss, Professor i teoretisk filosofi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52871

Hur är det att arbeta inom civilsamhället?

13.00 - 14.00
Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO, Arbetsgivaralliansen, Idea
Medverkande från SU: Ola Segnestam-Larsson, Score
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51641

Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium

13.00 - 15.00
Arrangör: Moderaterna
Medverkande från SU: John Hassler, professor i nationalekonomi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51210

Politisk styrning eller akademisk frihet för samhällsproblemens lösning – reflektioner över vägval

13.30 - 14.00
Arrangör: Uppsala universitet
Medverkande från SU: Astrid Söderberg Widding, rektor, Stockholms universitet.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53578

Högre pensionsålder - räcker det?

13.45 - 14.30
Arrangör: minPension
Medverkande från SU: Anders Stenkrona, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51442

Stjäla låna eller bara kopiera, ett samtal om äganderätt, mitt och ditt

15.00 - 15.50
Arrangör: Industrin tar matchen, SLA, TMF, Skogsindustrierna
Medverkande från SU: Karin Åhman, lektor, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50915

Rätten till ett teckenspråk för goda skolresultat

16.10 - 16.50
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medverkande från SU: Camilla Lindahl, forskare teckenspråkig, tvåspråkig undervisning
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52804

 

Tisdag 3 juli

Nya främmande arter i Östersjön – problem eller nya resurser?

10.00 - 10.15
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkandee från SU: Lena Kautsky, professor emerita
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51125

Utbildning på vetenskaplig grund – hur vet vi det?

10.00 - 10.45
Arrangör: Ifous
Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54488

Vad händer med föreningslivet om eldsjälarna slocknar?

10.00 - 10.45
Arrangör: HSB
Medverkande från SU: Anders Parment, ek.dr., generationsforskare
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51928

Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?

10.45 - 11.45
Arrangör: Akademin Valand och Konstnärliga fakulteten, Göteborgs Universitet
Medverkande från SU: Sofia Cedervall, programansvarig för Kandidatprogrammet i estetiska ämnens didaktik - drama/teater.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54064

Kvalitetsarbetets kommunikativa dimensioner – väsentliga, överskattade och underskattade

11.00 - 11.35
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från SU: Niclas Rönnström, docent, utbildningschef Rektorsprogrammet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53265

Trollande eller vuxet samtal – riksdagsledamöters mediekritik i sociala medier

11.00 - 12.00
Arrangör: Journalistförbundet, Institutet för mediestudier
Medverkande från SU: Andreas Widholm, docent i journalistik, och Åsa Wikforss, professor i filosofi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53404 

Bromsar blockpolitiken nytänkande och pluralism?

11.30 - 12.30
Arrangör: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Ålands landskapsregering
Medverkande från SU: Anu Koivunen, professor i filmvetenskap, Institutionen för mediestudier.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51798

Koll på farliga kemikalier – en förutsättning för hållbarhet

11.30 - 13.00
Arrangör: Kemikalieinspektionen
Medverkande från SU: Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50004

Den akademiska friheten och slaget om sanningen

11.35 - 12.25
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen
Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52589

Kunskaper om skolans förbättringskapacitet som grund för ett systematiskt kvalitetsarbete

11.40 - 12.15
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från SU: Niclas Rönnström, docent, utbildningschef Rektorsprogrammet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53266

Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Moderaterna?

12.15 - 12.45
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51149

Artificiell intelligens och människor

13.00 - 13.45
Arrangör: Microsoft AB, addAI
Medverkande från SU: Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51794

Rektorers karriärvägar och kunskapsbas

13.00 - 14.15
Arrangör: Rektorsprogrammet
Medverkande från SU: Niclas Rönnström, docent, utbildningschef Rektorsprogrammet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53268

Fake news inför det svenska valet

13.15 - 14.15
Arrangör Utrikespolitiska institutet, Hanaholmen
Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor vid Filosofiska institutionen
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51386

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

13.30 - 14.15
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Christoph Humborg, professor, vetenskaplig ledare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51207

Den ökade psykiska ohälsan i arbetslivet – en regional fråga?

14.00 - 14.45
Arrangör: Länsförsäkringar 
Medverkande från SU: Anna Nyberg, Stressforskningsinstitutet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50269

Sfi - världens mest utskällda utbildningsform?

14.00 - 14.45
Arrangör: Vuxenutbildning i Samverkan
Medverkande från SU: Karin Sandwall, föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54712

Den fysiska arbetsmiljön på kontoret - vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet

14.30 - 15.30
Arrangör: AFA Försäkring
Medverkande från SU: Aram Seddigh, Stressforskningsinstitutet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51460

Nya främmande arter i Östersjön - problem eller nya resurser?

15.00 - 15.15
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Lena Kautsky, professor emerita
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51160

Genus och politik – högt pris för kvinnor att göra politisk karriär

18.00 - 18.45
Arrangör: Uppsala universitet, statsvetenskapliga institutionen
Medverkande från SU: Johanna Rickne, professor
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53703

 

Onsdag 4 juli

Fler med rätt utbildning i äldreomsorgen – hur svårt ska det vara?

09.00 - 09.50
Arrangör: PRO, Pensionärernas Riksorganisation
Medverkande från SU: Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51249

Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

10.00 - 10.15
Arrangör: Stockholms universitets ÖstersjöcentrumMedverkande från SU: Linda Kumblad, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51154

Politik för ett friskare Östersjön – vad vill Socialdemokraterna?

12.15 - 12.45
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51163

Är lärosätena den femte statsmakten eller något betydligt större?

13.00 - 14.00
Arrangör: SUHF
Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding, Rektor, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51745

Vad har framtidens makthavare för lösningar på Östersjöns problem?

13.00 - 14.00
Arrangör: Briggen Tre Kronor / Hållbara Hav
Medverkande från SU: Gun Rudqvist, medverkande, Östersjöcentrum, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52875

Är lärosätena den femte statsmakten eller något betydligt större?

13.00 - 14.00
Arrangör: SUHF
Medverkande från SU: Astrid Söderberg Widding, rektor, Stockholms universitet.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51745

Det är mycket nu – om stress och psykisk ohälsa i dagens Sverige

13.00 - 14.30
Arrangör: FORTE
Medverkande från SU: Hugo Westerlund, professor och föreståndare, Stressforskningsinstitutet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54580

Sexuella trakasserier i arbetslivet

13.30 - 14.00
Arrangör: Kantar Sifo
Medverkande från SU: Anna Nyberg, psykolog och forskare
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53735

Vilka åtgärder kan minska övergödning i kustområden?

15.00 - 15.15
Medverkande från SU: Linda Kumblad, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51161

Jämställt killsnack – är det möjligt?

15.15 - 16.00
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Rickard Jonsson, professor, ungas språkanvändning och identitetsskapande, Stockholms Universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53174

Våldsamma män = bra pappor?

15.30 - 16.30
Arrangör: Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Medverkande från SU: Eva Diesen, forskare
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55027

Vad är så farligt med religiösa friskolor?

16.00 - 17.00
Arrangör: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda
Medverkande från SU: Hedvig Bernitz, lektor i juridik, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52135

 

Torsdag 5 juli

Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

08.00 - 08:45
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF
Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50524

Trollfabrikerna runt Östersjön - Faktaförvrängare och hot mot vårt bildningsideal

09.45 - 10.40
Arrangör: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland
Medverkande från SU: Anu Koivunen, professor, Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51976

Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

10.00 - 10.15
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52915

Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön?

10.00 - 10.15
Arrangör:Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Offras kvinnorna när det sparas i vården? Vill fler sluta för att arbetsmiljön försämras?

10.00 - 11.00
Arrangör: SKPF Pensionärerna
Medverkande från SU: Marta Szebehely, Institutionen för socialt arbete
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51960

Hållbara städer vid Östersjön

10.45 - 11.45
Arrangör: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Global utmaning
Medverkande från SU: Alf Norkko, professor
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51993

Varför ska politikerna styra skolan?

12.00 - 12.45
Arrangör: Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland
Medverkande från SU: Johanna Ringarp, universitetslektor
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52013

Akademins öppenhet – ett demokratiskt vapen i samhällsutvecklingen?

12.00 - 13.00
Arrangör: Högskolan Väst
Medverkande från SU: Astrid Söderberg-Widding, rektor
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51989

Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

12.15 - 12.30
Arrangör: Stockholms universitets Östersjöcentrum
Medverkande från SU: Gun Rudquist, policychef, Stockholms universitets Östersjöcentrum
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51205

Sexuella trakasserier i arbetslivet

14.00 - 14.30
Arrangör: Kantar Sifo
Medverkande från SU: Anna Nyberg, forskare, Stockholms Universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53804

De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv

14.15 - 15.00
Arrangör: Östersjödagarna, Baltic Sea Action Group, Kalmarsundskommissionen, Blått centrum Gotland Uppsala universitet, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Medverkande från SU: Linda Kumblad, Östersjöcentrum Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51939

Borde rika gå i pension senare?

15.00 - 15.50
Arrangör: SKPF Pensionärerna 
Medverkande från SU: Markus Jäntti, professor i nationalekonomi
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53602

Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?

15.30 - 16.15
Arrangör: Östersjödagarna, Baltic Sea Action Group, Kalmarsundskommissionen, Blått centrum Gotland Uppsala universitet, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Medverkande från SU: Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum Stockholms universitet
Henrik Svedäng, forskare, Östersjöcentrum Stockholms universitet och Havsmiljöinstitutet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51954

 

Fredag 6 juli

Dödligt våld – ett livsviktigt förebyggande

09.30 - 10.30
Arrangör: Brottsförebyggande rådet
Medverkande från SU: Sven Granath, analytiker polismyndigheten, gästforskare Stockholms universitet
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51453

Lördag 7 juli

Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet

13.00 - 14.00
Arrangör: Uppsala universitet - Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)
Medverkande från SU: Anna Källén, forskare Institutionen för kultur och estetik
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52101