Måndag 3 juli

Övergreppen som aldrig tar slut. Hur kan lagen bättre skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet?

Länk till Almedalskalendariet
Medverkande från SU: Anna Kaldal, universitetslektor Juridiska institutionen

Digitalisering och upphovsrätt

Medverkande från SU: Jan Rosén, professor i civilrätt
Länk till Almedalskalendariet

Ett friskare Östersjön utan läkemedel?

Medverkande från SU: Emma Undeman, forskare i miljövetenskap
Länk till Almedalskalendariet

Den interaktiva publiken och deltagarna

Medverkande från SU: Karin Hansson, forskare Institutionen för data- och systemvetenskap
Länk till Almedalskalendariet

Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch

Medverkande från SU: Anders Parment, forskare i företagsekonomi
Länk till Almedalskalendariet

Kan enkla jobb i byggbranschen lösa en samhällsutmaning?

Medverkande från SU: Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och ordf. Arbetsmarknadspolitiska rådet
Länk till Almedalskalendariet

Handel och export i en omvänd värld

Medverkande från SU: John Hassler, professor i makroekonomi
Länk till Almedalskalendariet

Tisdag 4 juli

Havets miljö och dess förändring – Har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?

Medverkande från SU: Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum
Länk till Almedalskalendariet

Efter Skolkommissionen – kommer skolvalet att ändras?

Medverkande från SU: Dany Kassel, forskare
Länk till Almedalskalendariet

Författarsamtal – Ditt inre liv

Medverkande från SU: Petra Lindfors, professor i psykologi, Mats Lekander, professor Stressforskningsinstitutet
Länk till Almedalskalendariet

Hållbarhet, jämställdhet, samhällsansvar – vad gör civilsamhället?

Medverkande från SU: Anders Parment, Företagsekonomiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Välfärden och pengarna – om olika kronor

Medverkande från SU: Ebba Sjögren, docent Företagsekonomiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Effektivitet och hållbarhet i samma upphandling – funkar det?

Medverkande från SU: Andrea Sundstrand, docent offentlig rätt
Länk till Almedalskalendariet

Hur blir återvinningen kemikaliesäker? Om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi
Länk till Almedalskalendariet

Hur förhindras svensk inblandning i ockupationen av Västsahara?

Medverkande från SU: Pål Wrange, professor i folkrätt
Länk till Almedalskalendariet

Hur sekulärt är Sverige?

Medverkande från SU: Arne Jarrick, professor i historia
Länk till Almedalskalendariet

Kulturarvet – vad ska vi spara och vad ska vi visa upp?

Medverkande från SU: Lena Holmquist och Anna Källén, båda forskare i arkeologi
Länk till Almedalskalendariet

Onsdag 5 juli

Nationellt fokus krävs för att stärka svenska städer istället för den upplevda oron

Medverkande från SU: Ester Pollack, docent i journalistik
Länk till Almedalskalendariet

Orka jobba! Så kan fler behålla och återfå arbetsförmågan

Medverkande från SU: Ulf Lundberg, professor emeritus i psykologi
Länk till Almedalskalendariet

Språket, ett (onödigt) hinder för integration?

Medverkande från SU: Gunlög Sundberg, universitetslektor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
Länk till Almedalskalendariet

Hur ställer vi om Sverige?

Medverkande från SU: Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi
Länk till Almedalskalendariet

Så stärker vi förtroendet för kunskap och vetenskap

Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
Länk till Almedalskalendariet

En föräldraförsäkring för alla – vems behov ska den fylla?

Medverkande från SU: Ida Viklund, forskare Sociologiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Vad visar forskning om förskolans digitalisering?

Medverkande från SU: Susanne Kjällander, universitetslektor Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Vilket ansvar har forskare, journalister och politiker för ett framväxande desinformationssamhälle?

Medverkande från SU: Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
Länk till Almedalskalendariet

Arbetsmiljön på apotek – en dold patientsäkerhetsrisk

Medverkande från SU: Paula Liukkonen, ekonomie dr och hälsoekonom
Länk till Almedalskalendariet

Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken

Medverkande från SU: Jan Löwstedt, professor Företagsekonomiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Hur förändrar digitaliseringen konstnärers förutsättningar att verka?

Medverkande från SU: Rebecca Forsberg, konstnärlig ledare RATS teater
Länk till Almedalskalendariet

Jobblycka – vägen till färre sjukskrivningar

Medverkande från SU: Petra Lindfors, professor, Psykologiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Otrygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

Medverkande från SU: Anita Heber, docent, Kriminologiska institutionen
Länk till Almedalskalendariet

Våld och vårdnad – är gemensam vårdnad alltid det rätta vid vårdnadskonflikter?

Medverkande från SU: Eva Diesen, jurist, Christian Diesen, professor i processrätt
Länk till Almedalskalendariet

Torsdag 6 juli

Den politiska kulturen i Sverige och Finland – vad skiljer oss åt och vad förenar oss?

Medverkande från SU: Anu Koivunen, professor Institutionen för mediestudier
Länk till Almedalskalendariet

Hur bemöter etablerade partier högerpopulismen i Norden?

Medverkande från SU: Anu Koivunen, professor Institutionen för mediestudier
Länk till Almedalskalendariet

Våld och vårdnad – bortser socialtjänsten alltför ofta från våld i vårdnadskonflikter?

Medverkande från SU: Christian Diesen, professor i processrätt, Eva Diesen, jurist 
Länk till Almedalskalendariet