Måndag 3 juli 09.00–10.45

Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Arrangör: Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute
 

Tisdag 4 juli 15:00–16:00

Att tänka fritt och rätt – om forskning, kritik och vetande i utmanande tider

Arrangör: Uppsala universitet
 

Onsdag 5 juli 13.00–14.30

Öppen vetenskap – för dialog, delaktighet och demokrati

Arrangör: Svensk biblioteksförening, Vetenskap & Allmänhet
 

Onsdag 5 juli 15.00–16.00

Klarar vi att växa utan infrastrukturinvesteringar i Stockholm-Mälarregionen?

Arrangör: Mälardalsrådet