Universitets uppgift är att bedriva utbildning och forskning samt att samverka och kommunicera med det omgivande samhället. Vi förmedlar fakta och expertkompetens i det offentliga samtalet. Att medverka med seminarier i Almedalen är ett av flera sätt att bidra till kunskapsspridning. Vi vill inte bara nå dem som funderar på att börja studera hos oss, utan även de som vi i stor utsträckning redan har en relation till – studenter, alumner, medarbetare, beslutsfattare, opinionsbildare och olika samverkansparter.

Genom olika typer av program och expertmedverkan visar SU på aktuell och samhällsrelevant forskning, för in nya fakta och frågeställningar i pågående debatter, profilerar hela universitetet genom enskilda forskare och skapar förhoppningsvis förutsättningar för nya möten och samverkan.

Sedan 2009 har Stockholms universitet arrangerat seminarier på ledningens uppdrag under Almedalsveckan. Dessutom medverkar centra och institutioner i Almedalen med egna program och ledningen bjuds in till andra arrangörers seminarier. Många enskilda forskare deltar även som expertkommentatorer i paneler, debatter och mediesammanhang.

Kontakt
Eva Albrektson, Samverkansavdelningen
eva.albrektson@su.se