Vetenskaplig sanning är visserligen ett omstritt begrepp men sanningsbegreppet har inte förlorat relevans. Det konstaterade Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding när hon öppnade universitetets andra seminarium om faktatillit under Almedalsveckan. Och hon fortsatte:
- Omdömeskunskap är ett honnörsord för mig. Omdöme och kunskap måste gå hand i hand.

Vem ska då ta kampen mot den faktaresistens som anses sprida sig i samhället?
Svaret från Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, var att det både är en medborgar- och myndighetsfråga.
- Det handlar om vanligt mänskligt beteende. Det finns normer att förhålla sig till. Där ingår en rimlig grad av källkritik. Men det behövs stöd för att utveckla den förmågan och skolan har ett grundläggande ansvar för detta.

Allas ansvar bekämpa faktaresistens

Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, betonade att alla har ansvar att kämpa mot faktaresistens. Det ingår i det hon kallar  ”det goda medborgarskapet”. Och en del av detta är, enligt henne,  att visa ”kunskapsmod”. Det är att vågar ta till sig ny kunskap.
- Vi interagerar med människor som tänker och agerar olika. En central del i demokratin är just  reflektion. Vi ska försöka främja att folk bildar sig en egen uppfattning. Fundera hela tiden på ditt tyckande och ställ kritiska frågor!

Karin Helander, vicerektor för humanvetenskaperna, sade att Stockholms universitet som myndighet förkroppsligar begreppet faktatillit.
- Vi har som kärnuppdrag att lära studenter generiska färdigheter, att problematisera och lära sig att tänka kritiskt. Universitetet kan fostra medborgare som ifrågasätter. De kurser i teatervetenskap jag undervisar i bygger på analys och reflektion. Studenterna lär sig att värdera argument.

Verksamhet baserad på kunskap

Christian Ottosson, kommunalråd i Huddinge, berättade om hur kommunen anordnat offentliga möten för invånare. Han noterade där att det blivit två läger, de mottagliga och de oemottagliga. Men han anser ändå att människor generellt är mottagliga för nya intryck och att medborgardialog måste föras på flera håll.
- Kommunal verksamhet måste baseras på kunskap och här behöver kommuner, myndigheter och akademi mötas.

I panelen fanns även Janne Elvelid, Public Policy Manager Nordics på Facebook, som berättade att företaget under 2017 rekryterar 3 000 innehållsredaktörer för att bedöma innehållet på Facebook. De ska ta bort innehåll som bryter mot företagets regler.  Däremot har man inga regler för om innehållet är sant eller inte.

Michele Micheletti, Karin Helander och Janne Elvelid. Foto: Anna-Karin Landin
Michele Micheletti, Karin Helander och Janne Elvelid. Foto: Anna-Karin Landin
 

Under hashtaggen #Faktatillit på Twitter kan du hitta inlägg från seminariet.

Hela programmet om Faktatillit finns på su.se/almedalen