Universitetets centrala program i Almedalen äger i år rum måndag 3 juli och tisdag 4 juli. På ledningens uppdrag planerar och genomför Samverkansavdelningen ett antal program och ett mingel i den centralt belägna och väderskyddade St Lars ruin. Det övergripande mottot är fortsatt Kloka beslut kräver kunskap.

Universitetet är en självklar röst i det pågående offentliga samtalet om faktaresistens, filterbubblor, alternativa fakta och kunskapsrelativism. Och då dessa frågor förtjänar ett långsiktigt utrymme planeras även en samtalsserie om tre publika samtal till våren med fortsättning under hösten och med Almedalenprogrammet som länk i mitten. Vårens samtal tar upp det nya medielandskapet, kunskapens status i dag och frågan om vem som har ansvar och hur vi skapar faktatillit. Programmet i Visby tar vid och ansluter utifrån de stora frågorna i Almedalen – hälsa, klimat & miljö, media, ekonomi, integration etc – ämnen som även återfinns vid universitetet.

En programkommitté med vicerektor Karin Helander, professor Christina Rudén, ACES,

Bildningspoddens Magnus Bremmer och Klas Ekman (för samtalsserien) samt representanter för Samverkansavdelningen arbetar med innehållet.