Moderator: Andreas Ekström

Medverkande:

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
  • Henrik Boström, professor, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
  • Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik & ämnesföreståndare för rättsinformatik, Stockholms universitet
  • Per Grankvist, samtidsanalytiker och författare
  • Fredric Karén, chefredaktör och ansvarig utgivare Svenska Dagbladet
  • Charlotta Tjärdahl, v. ordf. Sveriges Förenade Studentkårer

Länk till det officiella Almedalskalendariet

Läs mer om forskningsfältet Digital humanvetenskap.