Almedalen 2014

Mer än 50 chanser att träffa universitetet i Almedalen

Kompetensutveckling för lärare, stress och hälsa samt Östersjöns hälsotillstånd är några av de ämnen som Stockholms universitet belyser i Almedalen. Universitetet deltar både med egna seminarier och med expertmedverkan i sammanlagt över femtio programpunkter. Universitetets breda närvaro i Almedalen är ett exempel på hur universitetetet deltar i samhällsutvecklingen och tillför kunskap inför beslutsfattande. I mer än femtio arrangemang kan du möta oss i Visby.

Universitetsledningen i flera paneldiskussioner

Studentbostäder, akademikers arbetslivsanknytning, förtroendet för forskningen och lärarnas kompetensutveckling är exempel på aktuella ämnen som rektor Astrid Söderbergh Widding och prorektor Hans Adolfsson diskuterar i Almedalen. De deltar både i universitetets egna arrangemang och som paneldeltagare hos bland annat SUHF, Sthlm6000+ och Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

SU i Almedalen

Eva Albrektson, projektledare
Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
08-16 39 53
eva.albrektson@su.se

Universitetet i Almedalen 2017

  • Rektor medverkar i flera programpunkter Rektor Astrid Söderbergh Widding medverkar i universitetets tre seminarier om faktatillit och i ett seminarium tillsammans med Uppsala universitet (se listan till höger). Hon sitter även i paneler hos andra arrangörer.
  • Många SU-forskare i andras seminarier Förutom i universitetets egna seminarier (se kalendern till höger) medverkar liksom tidigare år många forskare hos andra arrangörer. Här följer exempel på sådan expertmedverkan, med länk till programmet i Almedalskalendariet.
  • SU-forskare i universitetets evenemang i Almedalen 2017 I universitetets Almedalsprogram den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna är ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. Medverkande forskare från Stockholms universitet:
  • Universitetet i Almedalen Stockholms universitet är aktivt inom samhällsdebatt och samhällsutveckling. Det innebär bland annat att universitetet medverkar i Almedalsveckan på olika sätt. Den övergripande utgångspunkten är: Kloka beslut kräver kunskap.

Samtalsserien Vems sanning?

Vems sanning? En samtalsserie

En samtalsserie som reder ut begreppen om kunskapens status idag. Produceras tillsammans med Bildningspodden.