Almedalen 2014

Mer än 50 chanser att träffa universitetet i Almedalen

Kompetensutveckling för lärare, stress och hälsa samt Östersjöns hälsotillstånd är några av de ämnen som Stockholms universitet belyser i Almedalen. Universitetet deltar både med egna seminarier och med expertmedverkan i sammanlagt över femtio programpunkter. Universitetets breda närvaro i Almedalen är ett exempel på hur universitetetet deltar i samhällsutvecklingen och tillför kunskap inför beslutsfattande. I mer än femtio arrangemang kan du möta oss i Visby.

Universitetsledningen i flera paneldiskussioner

Studentbostäder, akademikers arbetslivsanknytning, förtroendet för forskningen och lärarnas kompetensutveckling är exempel på aktuella ämnen som rektor Astrid Söderbergh Widding och prorektor Hans Adolfsson diskuterar i Almedalen. De deltar både i universitetets egna arrangemang och som paneldeltagare hos bland annat SUHF, Sthlm6000+ och Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

SU i Almedalen

Samverkansavdelningen
08-16 3097
almedalsveckan@su.se

Puff för SU Play

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube