Almedalen 2014

Mer än 50 chanser att träffa universitetet i Almedalen

Kompetensutveckling för lärare, stress och hälsa samt Östersjöns hälsotillstånd är några av de ämnen som Stockholms universitet belyser i Almedalen. Universitetet deltar både med egna seminarier och med expertmedverkan i sammanlagt över femtio programpunkter. Universitetets breda närvaro i Almedalen är ett exempel på hur universitetetet deltar i samhällsutvecklingen och tillför kunskap inför beslutsfattande. I mer än femtio arrangemang kan du möta oss i Visby.

Universitetsledningen i flera paneldiskussioner

Studentbostäder, akademikers arbetslivsanknytning, förtroendet för forskningen och lärarnas kompetensutveckling är exempel på aktuella ämnen som rektor Astrid Söderbergh Widding och prorektor Hans Adolfsson diskuterar i Almedalen. De deltar både i universitetets egna arrangemang och som paneldeltagare hos bland annat SUHF, Sthlm6000+ och Vetenskap & Allmänhet.

Kontakt

SU i Almedalen

Samverkansavdelningen
08-16 3097
almedalsveckan@su.se

Hållbarhet

Hållbarhetsforum 2019

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet som syftar till att skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter. 

Datum: 29 oktober 2019, Kl 9:00-17:00. Plats: Aula Magna, Frescati.