Almedalen 2017

Almedalen 2017 – faktatillit

Almedalen 2017 – Tre seminarier om faktatillit

I Almedalen diskuterade Stockholms universitet samhällsutmaningarna utifrån det aktuella kunskapsklimatet. Den 3 och 4 juli samtalade forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna var ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. Läs mer om faktatillt »

Läs om och se seminarierna i efterhand här:

Medieforskaren Ester Pollack och SVT:s VD Hanna Stjärne diskuterar faktatillit.

“Hjärtefråga att motverka faktaresistens”

Behov av redaktioner med resurser samt förmåga hos lärosäten att kommunicera forskning och kunskap på nya sätt. Det var ett par råd vid det första av universitetets seminarier om faktatillit i Almedalen.

Michelle Michelletti m fl

”Universitetet kan fostra medborgare som ifrågasätter”

Universiteten har en viktig roll att spela för att möta faktaresistens, som att ta fram ny kunskap och att fostra studenter att vara kritiska. ”Kunskapsmod” var även ett begrepp som lanserades vid ett seminarium i Almedalen.

Henrik Boström, Cecilia Magnusson Sjöberg och Per Grankvist om algoritmer. Foto: Anna-Karin Landin

Algoritmer fångar oss i filterbubblor

Algoritmer får allt större betydelse för vår bild av omvärlden och i beslutsfattandet. Många inser inte att de befinner sig i filterbubblor, varnade panelen vid ett seminarium under Almedalsveckan.

Kontakt

SU i Almedalen

Samverkansavdelningen
08-16 3097
almedalsveckan@su.se

Universitetet i Almedalen 2017

  • Rektor medverkar i flera programpunkter Rektor Astrid Söderbergh Widding medverkar i universitetets tre seminarier om faktatillit och i ett seminarium tillsammans med Uppsala universitet (se listan till höger). Hon sitter även i paneler hos andra arrangörer.
  • Många SU-forskare i andras seminarier Förutom i universitetets egna seminarier (se kalendern till höger) medverkar liksom tidigare år många forskare hos andra arrangörer. Här följer exempel på sådan expertmedverkan, med länk till programmet i Almedalskalendariet.
  • SU-forskare i universitetets evenemang i Almedalen 2017 I universitetets Almedalsprogram den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna är ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. Medverkande forskare från Stockholms universitet:
  • Universitetet i Almedalen Stockholms universitet är aktivt inom samhällsdebatt och samhällsutveckling. Det innebär bland annat att universitetet medverkar i Almedalsveckan på olika sätt. Den övergripande utgångspunkten är: Kloka beslut kräver kunskap.

Samtalsserien Vems sanning?

Vems sanning? En samtalsserie

En samtalsserie som reder ut begreppen om kunskapens status idag. Produceras tillsammans med Bildningspodden.