Måndag 4 juli

Står svenskarnas hälsa på spel?

 • Arrangör: ATG, Svensk Travsport
 • Tid: 09.00–10.00
 • Medverkande från SU: Jakob Jonsson, doktorand Psykologiska institutionen, leg. Psykolog

Integration och andraspråksinlärning – vad säger forskningen?

 • Arrangör: Humtank
 • Tid: 10.00–10.15
 • Medverkande från SU: Fanny Forsberg Lundell, docent, andraspråksforskare, talesperson Humtank

Hälsa på lika villkor – hur når vi dit?

 • Arrangör: Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas
 • Tid: 10.00–10.45
 • Medverkande från SU: Olle Lundberg, professor och föreståndare för CHESS (Centre for Health Equity Studies), ordförande i kommissionen för jämlik hälsa

Enkla jobb? Flyktingars jobbchanser, arbetsmarknadens tudelning och ingångslöner

 • Arrangör: Centerpartiet
 • Tid: 10.00–11.30
 • Medverkande från SU: John Hassler, professor i makroekonomi, Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi 

Vilka blir konsekvenserna av den nya tillfälliga lagen?

 • Arrangör: Röda Korset
 • Tid: 10.30–11.20
 • Medverkande från SU: Louise Dane, doktorand Juridicum

Nato – hjälpare eller stjälpare?

 • Arrangör: VR, RJ, Forte, Formas
 • Tid: 11.00–11.45
 • Medverkande från SU: Per Ahlin, jur. dr, forskare i folkrätt

Humanist i näringslivet – javisst!

 • Arrangör: Humtank
 • Tid: 11.30–11.45
 • Medverkande från SU: Fanny Forsberg Lundell, docent, andraspråksforskare, talesperson Humtank

Vilka är dagens hjältar? Mod och personlighet i internationell politik

 • Arrangör: Latinamerikainstitutet, Svensk-chilenska kulturinstitutet
 • Tid: 12.00–14.00
 • Medverkande från SU: Fredrik Uggla, professor

Den ojämlika hälsan. Betydelsen av ekonomisk ojämlikhet, social klass, kön och etnicitet

 • Arrangör: LO
 • Tid: 12.15–13.15
 • Medverkande från SU: Mikael Rostila, professor CHESS (Centre for Health Equity Studies), Sara Kjellsson, doktorand SOFI (Institutet för social forskning)

Är freden i Östasien hotad?

 • Arrangör: Arbetsgruppen för Kinadagen m.fl.
 • Tid 13.00–13.40
 • Medverkande från SU: Joakim Kreutz, lektor i statsvetenskap

Nationell kommission för jämlik hälsa

 • Arrangör: Soberian
 • Tid: 12.30–14.00        
 • Medverkande från SU: Olle Lundberg, professor och föreståndare för CHESS (Centre for Health Equity Studies), ordförande i kommissionen för jämlik hälsa

Nystart i näthatsdebatten!

 • Arrangör: Institutet för juridik och internet, Google
 • Tid: 15.00–16.00
 • Medverkande från SU: Ängla Eklund, amanuens Juridicum

Ett långt och friskt liv – men inte för alla. Hur minskar vi hälsoklyftorna?

 • Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
 • Tid: 16.00–17.00
 • Medverkande från SU: Olle Lundberg, professor och föreståndare för CHESS (Centre for Health Equity Studies), ordförande i kommissionen för jämlik hälsa

Kan man återuppväcka bildningsidealet? Bildning från näringslivets perspektiv

 • Arrangör: Humtank
 • Tid: 17.00–17.15
 • Medverkande från SU: Fanny Forsberg Lundell, docent, andraspråksforskare, talesperson Humtank

Tisdag 5 juli

Kan omställningen inom svensk kärnkraft hota säkerheten och tillgången till kompetens?  

 • Arrangör: Strålsäkerhetsmyndigheten 
 • 09.00–10.00
 • Medverkande från SU: Gia Destouni, huvudsekreterare forskningsrådet Formas och professor i hydrologi

Brexit – vad betyder det ekonomiskt för Sverige och Europa?

 • Arrangör: Centerpartiet
 • Tid: 9.00–10.00
 • Medverkande från SU: John Hassler, professor i makroekonomi, Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi 

Nyanlända elever – hur kan lärarna räcka till?

Skolan bygger jobben och vår framtid

 • Arrangör: Lärarförbundet
 • 10.30–11.15
 • Medverkande från SU: Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning

Hur ska vi mäta forskningskvalitet – och få underlag för utveckling av svensk forskning?

Pensionslösa småföretag – morgondagens fattigpensionärer?

 • Arrangör: Länsförsäkringar
 • 11.30–12.30
 • Medverkande från SU: Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning

Bildning, till vilken nytta?

Vilka krav ställer COP 21 och nationella mål – till olika aktörer

 • Arrangör: Innovizion Arena, EWF ECO AB
 • Tid: 13.00–13.50
 • Medverkande från SU: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning

Flyktingsituationen – en utmaning för upphandlare

 • Arrangör: Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten
 • Tid: 13.00–13.45
 • Medverkande från SU: Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt

Är skolan för vetenskaplig(t) grund?

 • Arrangör: Skolforskningsinstitutet, Vetenskap & Allmänhet (VA), Vetenskapsrådet
 • Tid: 13.00–14.30
 • Medverkande från SU: Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Även, utanför officiella programmet:

Icke-vinstsyfte och offentlig upphandling

 • Arrangör: Upphandling24
 • Tid: 15.00–16.00
 • Medverkande från SU: Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt

Malmöerfarenheten – det här kan skolsverige lära av Malmös mottagande av nyanlända

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

 • Arrangör: Formas
 • Tid. 15.00–15.45
 • Medverkande från SU: Gia Destouni, huvudsekreterare forskningsrådet Formas och professor i hydrologi

Colombia efter krigen – vad kan Sverige göra?

 • Arrangör: Latinamerikainstitutet, Colombiagruppen
 • Tid: 15.00–17.00
 • Medverkande från SU: Fredrik Uggla, professor

Män i vård och omsorg – normbrytare på arbetsmarknaden=

 • Arrangör: Jämställ.nu
 • 15.40–16.30
 • Medverkande från SU: Palle Storm, doktorand i sociologi

Kan vi lita på forskningen?

 • Arrangör: Vetenskap & Allmänhet (VA), Sveriges unga Akademi
 • Tid 16.00–17.00
 • Medverkande från SU: Jonas Olofsson, docent i psykologi, ledamot i Sveriges Unga Akademi

Onsdag 6 juli

Kärnvapennedrustning genom avtal – problem och möjligheter

 • Arrangör: Uppsala universitet, Svenska läkare mot kärnvapens vetenskapliga råd, Svenska läkare mot kärnvapen
 • Tid: 10.30–12.00
 • Medverkande från SU: Said Mahmoudi (även), professor i internationell rätt

90-talisterna – hur tänker de, vad driver dem och hur funkar de på arbetsmarknaden?

 • Arrangör: East Sweden, Region Östergötland, Linköpings Kommun, Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren
 • Tid: 10.30–11.15
 • Medverkande från SU: Anders Parment, ek.dr. och lektor i marknadsföring

Om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn (ej i officiella programmet)

 • Arrangör: Humana
 • Tid: 11.00–13.00
 • Medverkande från SU: Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning

Träffpunkt – samtal om lärare, skola och framtid

Vad ska vi ha naturen till?

 • Arrangör: Svenska Jägareförbundet
 • Tid: 14.00–15.00
 • Medverkande från SU: Sara Cousins, professor i naturgeografi

Torsdag 7 juli

Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat integrationsarbete av ensamkommande barn?

 • Arrangör: SOS Barnbyar
 • Tid: 9.30–10.30
 • Medverkande från SU: Eskil Wadensjö, professor, Institutet för social forskning

Porrfritt – så begränsar vi spridningen av pornografi

 • Arrangör: Sveriges Kvinnolobby, Unizon, Roks
 • Tid: 12.30–14.30
 • Medverkande från SU: Max Waltman, fil. dr i statsvetenskap

Den nyanlända i skolan eller en skola för nyanlända?

 • Arrangör: Moderaterna           
 • Tid: 13.00–15.00
 • Medverkande från SU: John Hassler, professor i makroekonomi, Lena Lindahl, docent, Institutet för social forskning

Söndag 10 juli

Kvinnorna som bär välfärden på sina axlar

 • Arrangör: Vänsterpartiet
 • Tid: 13.00–14.00
 • Medverkande från SU: Paulina de los Reyos, professor i ekonomisk historia