Gunnar Andersson
Gunnar Andersson

Andersson, Gunnar 
Gunnar Andersson är professor i demografi och forskar bland annat om sambanden mellan familje- och socialpolitik och olika mönster i barnafödande.

Gustaf Arrhenius
Gustaf Arrhenius

Arrhenius, Gustaf 
Gustaf Arrhenius är professor i filosofi och chef för Institutet för framtidsstudier. Hans forskning rör sig framför allt inom moralisk och politisk filosofi, och mest känd är han för sin forskning om hur vi bör ta hänsyn till framtida generationer vid moraliska och politiska beslut, och om vilka som ska ha rätt att delta i olika typer av demokratiska beslut.

Andreas Duit
Andreas Duit

Duit, Andreas 
Andreas Duit, docent i statsvetenskap, forskar om miljöpolitik i ett jämförande perspektiv och är särskilt nyfiken på statens möjligheter att lösa miljöproblem.

Tina Elwing
Tina Elfwing

Elfwing, Tina 
Tina Elfwing har en doktorsexamen i marin ekotoxikologi och är chef för Östersjöcentrum som har i uppdrag att synliggöra den betydande marina verksamhet som är utspridd på över tio olika institutioner vid universitetet. 

Uno Fors
Uno Fors

Fors, Uno 
Uno Fors är professor och prefekt för Institutionen för data- och systemvetenskap och är särskilt intresserad av IT och lärande, IT för hälsa och IT för att utveckla demokrati, men även av etiska aspekter på IT-användning.

Christina Garsten
Christina Garsten

Garsten, Christina 
Christina Garsten, professor i socialantropologi, forskar om organiseringsprocesser, för närvarande om globala tankesmedjors roll i spridning av kunskap och ideologier. Christina Garsten är även ordförande för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor).

Johan Kleman
Johan Kleman

Kleman, Johan 
Johan Kleman är professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi samt rektorsråd för startegiska partnerskap. Hans paleoglaciologiska forskning försöker klargöra tidigare istäckens uppbyggnad och utveckling och deras koppling till klimat och erosion/sedimentation.

Amanda Lagerkvist
Amanda Lagerkvist

Lagerkvist, Amanda 
Amanda Lagerkvist, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, forskar om de existentiella dimensionerna av digitaliseringen med särskilt fokus på dödens närvaro på internet i sorg och minnesarbete.

Erik Lindahl
Erik Lindahl

Lindahl, Erik 
Erik Lindahl är professor vid Institutionen för biokemi och biofysik samt verksam vid SciLifeLab. Hans forskning är fokuserad på att förstå dörrarna och fönstren i cellerna, i form av membranprotein i allmänhet och i synnerhet funktionerna jonkanaler och jonpumpar som gör att nervsystemet fungerar.

Tommy Möller
Tommy Möller

Möller, Tommy 
Tommy Möller, professor i statsvetenskap, forskar om svensk politik, bland annat politisk historia, partiväsendet och om parlamentarismen.

Thor Norström
Thor Norström

Norström, Thor
Thor Norström, professor i sociologi vid SOFI (Institutet för social forskning) forskar om hur folkhälsan påverkas av förändringar i samhällsekonomin och totalkonsumtionen av alkohol.

Anna Nyberg
Anna Nyberg

Nyberg, Anna
Anna Nyberg vid Stressforskningsinstitutet forskar om ledarskap och hälsa, för närvarande med fokus på kvinnliga chefers arbetsmiljö, karriärutveckling och hälsa.

Johan Rockström
Johan Rockström

Rockström, Johan 
Johan Rockström är professor i miljövetenskap med inriktning mot vattenresurser och global hållbarhet samt föreståndare för Stockholm Resilience Centre, ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

Susanna Toivanen
Susanna Toivanen

Toivanen, Susanna 
Susanna Toivanen, docent i sociologi på CHESS (Centre for Health Equity Studies), forskar på social ojämlikhet i hälsa med inriktning mot arbetsliv och hälsa i vuxenlivet. Hon är redaktör för boken 'Den orättvisa hälsan - om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd'.

Victoria Voss-Schrader Bignet
Victoria Voss-Schrader Bignet

Voss-Schrader Bignet, Victoria 
Victoria Voss-Schrader Bignet forskar på kopplingarna mellan hälsa och hållbarhet i samband med matproduktion och kosthållning i syfte av att underlätta kostvalen för konsumenter och att vägleda livsmedelsindustrin och beslutsfattare till att främja bättre matproduktion och konsumtion. Victoria Voss-Schrader Bignet är projektkoordinator för EAT Initiative (Science & Competence)