– Det är inte humaniora det är fel på – det är Sverige, sa Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, i Almedalen. Foto: Anna-Karin Landin
– Det är inte humaniora det är fel på – det är Sverige, sa Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, i Almedalen. Foto: Anna-Karin Landin

– Det är inte humaniora det är fel på – det är Sverige, sa Fanny Forsberg Lundell, docent i franska, i Almedalen.

– Bilden av att det svenska näringslivet är ointresserat av att anställa humanister är gammal och förlegad, menade Ulf Lindberg som är näringspolitisk chef på arbetsgivarorganisationen Almega:

– Våra medlemsföretag efterfrågar humaniora, kanske inte som huvudämne, men som biämne. Bredden och det som humaniora tillför är mycket viktigt, sa han.

– Humaniora är bra för samhället och bra för individen – det finns inget motsatsförhållande, sa Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Foto: Anna-Karin Landin.
– Humaniora är bra för samhället och bra för individen – det finns inget motsatsförhållande, sa Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Foto: Anna-Karin Landin.

– Riktig filosofiutbildning är krävande, åtminstone i USA. Det går inte att krydda en utbildning med det eller att plocka in en 7,5-poängskurs, sa Sharon Rider.

Fanny Forsberg Lundell höll med:

– Det finns en fara i att se humaniora som ”icing on the cake”, sa hon.

Humaniora behövs på fler ställen i samhället. Karin Helander, professor i teatervetenskap och vicerektor för humanvetenskaperna vid Stockholms universitet, tog upp dagens samhällutmaningar som flyktingströmmar, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn som exempel på där kunskap inom det humanistiska området är viktig. Hon berättade också om universitetets stora tvärvetenskapliga satsning på barn, migration och integration.

Seminariet inleddes med en inspelning av ett avsnitt av Bildningspodden om studiecirkelns historia och betydelse i dag.

Text: Karin Tjulin