Astrid Söderbergh Widding under Vetenskapsrådets seminarium i Almedalen 2016.
Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet, Astrid Söderbergh Widding och Laura Hartman, nationalekonom, tidigare bland annat Finanspolitiska rådet, under Vetenskapsrådets seminarium i Almedalen 2016. Foto: Anna-Karin Landin.
 

”Hur ska vi mäta forskningskvalitet – och få underlag för utveckling av svensk forskning?” var rubriken på Vetenskapsrådets seminarium i Almedalen. Astrid Söderbergh Widding deltog i ett panelsamtal tillsammans med rektorerna för Linnéuniversitetet respektive Högskolan i Borås och representanter från bland annat Svenskt näringsliv.

– Ett utvärderingssystem får inte vara byråkratiskt, det tynger och kan hindra. I stället borde systemet dra nytta av de granskningar som redan görs, sa Astrid Söderbergh Widding.

– Jag skulle önska ett system där lärosätena får ta ansvar för kvaliteten.

Utvärdering efter lärosätets förutsättningar

Andra synpunkter kring ett utvärderingssystem för forskningskvalitet som kom fram under seminariet var bland annat att forskningens genomslag liksom samverkan också bör ingå i en utvärdering, att hela lärosäten inte bör jämföras med varandra utan att det snarare är ämnen som bör utvärderas och att utvärderingen bör ske utifrån lärosätets egna förutsättningar.

Statssekreterare Karin Röding avslutade seminariet med att säga att regeringen har tillit till att lärosätena tar ansvar för sitt kvalitetsarbete och att resursfördelning inte finns med utbildningsdepartementets diskussioner kring kvalitetsutvärderingssystem.

 

Debatten i sin helhet kan ses i efterhand på Vetenskapsrådets webb.