Forskning inom klimat & miljö, statsvetenskap, sociologi och stressforskning ger nya perspektiv på aktuella samhällsfrågor som miljö, mat, ojämlikhet i hälsa och arbetsliv. Forskare och externa gäster medverkar i samtal ledda av moderator Johan Kuylenstierna.

Ingen föranmälan, gratis och öppet för alla.

Samtalen webbsänds på www.su.se/play

Detaljprogram

14.00 – 14.30 Inledning. Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitets rektor, Johan Kleman, professor och rektorsråd, Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop.

14.30 – 15.10 Att kommunicera komplexa miljöfrågor. Om myter, klimatångest och underlag för politiska beslut. Med Johan Rockström, professor och föreståndare Stockholm Resilience Centre, Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum, Andreas Duit, docent Statsvetenskapliga institutionen, Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop och Maria Wetterstrand, ordf. Miljörådet.

15.10 – 15.50 Sund och hållbar kost. Om nudging, konsumentmakt och dieter. Med Victoria Bignet, projektkoordinator Stockholm Resilience Centre, Susanna Toivanen, docent Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stig Orustfjord, GD Livsmedelsverket och Louise König, hållbarhetschef Coop.

15.50 – 16.30 Livsloppsperspektivet och ett gränslöst arbetsliv – vad är ”meningen med hela skiten?” Med Susanna Toivanen, docent Centre for Health Equity Studies (CHESS), Anna Nyberg, forskare Stressforskningsinstitutet, Thor Norström, professor Institutet för social forskning (SOFI), Sonja Schwarzenberger, projektledare Arena Opinion och medförfattare till ”Skitliv - ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad” och Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

16.30 – 17.00 Universitetens roll och ansvar – forskning ger svar bortom det förväntade. Med Johan Kleman och Johan Kuylenstierna. Hur ser universitetets samverkan med politiker, myndigheter, företag och organisationer ut? Hur skulle den kunna se ut?

Arrangör: Stockholms universitet
Kontakt: Eva Albrektson, Samverkansavdelningen, eva.albrektson@su.se
Se evenemanget i Almedalskalendern: http://www.almedalsveckan.info/event/view/27391