Moderator: Andreas Ekström

Medverkande:

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
  • Karin Helander, vicerektor för humanvetenskaperna, Stockholms universitet
  • Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
  • Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern
  • Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge
  • Janne Elvelid, Public Policy Manager Nordics, Facebook

(Uppdateras)

Länk till det officiella Almedalskalendariet