Cecilia Magnusson Sjöberg

Professor i juridik och ämnesföreståndare för rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör bland annat hur den personliga integriteten kan skyddas och vad som händer när skilda rättssystem ställs mot varandra, till exempel vid användning av molntjänster. Cecilia Magnusson Sjöberg har haft flera statliga utredningsuppdrag. Just nu är hon på regeringens uppdrag särskild utredare och ska föreslå en kompletterande reglering av personuppgiftsbehandling inom forskningsområdet. Hon är även ansvarig för en utredning med syftet att skapa rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning.

Christina Rudén

Professor i regulatorisk ekotoxikologi. Hennes huvudsakliga forskningsområde är riskbedömning av kemikalier; hur kan vi veta vilka kemikalier som är farliga och hur kan vetenskapliga data användas för att minska riskerna för människors hälsa och miljön?

Ester Pollack

Docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier. Bedriver forskning inom tre olika fält: medier och brott, journalistikens roller i den politiska historien samt politisk kommunikation. Bland de frågor hon studerar finns relationerna mellan brottsjournalistik och kriminalpolitik samt hur press och TV förvaltar sin definitionsmakt när politiska ledare skandaliseras genom kampanjpräglade mediedrev.

Michele Micheletti

Innehavare av Lars Johan Hierta-professuren i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Fokus i hennes forskning ligger på hur medborgare engageras och själva kommer på sätt att delta i olika politiska frågor. Bland de områden hon studerar finns politisk konsumtion (varför och hur medborgare använder marknaden som en arena för politik) och vad som krävs att vara en god samhällsmedborgare. Hon var varit ledamot i SNS:s demokratiråd och Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap och ordförande för Statsvetenskapliga förbundet.

Karin Helander

Professor i teatervetenskap och vicerektor för humanvetenskaperna vid Stockholms universitet. Hon forskar bland annat kring skådespelarkonst, svensk nutidsteater och barnteater samt undervisar i teatervetenskap och är verksam vid Centrum för barnkulturforskning. Karin Helander har skrivit ett tiotal böcker och ett stort antal artiklar om svensk samtida scenkonst, 1900-talsteater, skådespelarutbildning, barnteater och barnkultur. Hon är även teaterkritiker i Svenska Dagbladet.

Henrik Boström

Professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Hans forskning ägnas främst åt maskininlärning, hur artificiella system kan lära sig utifrån erfarenheter, med ett fokus på prediktiv modellering. Han har lett och medverkat i projekt bland annat kring analys av patientjournaldata, läkemedelskemiska experiment och operationella data från fordonsindustrin. Henrik Boström är även redaktör för tidskriften Machine Learning.