Detaljerad programinformation: Länk till varje program i Almedalskalendariet, nedan.

Måndag 29 juni

Urban Goals and New Roles for City Leaders

08.00 – 09.45

Medverkande från SU: Thomas Elmqvist

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28697?redir=

Östersjön en blå tillväxtmarknad?

9.00 – 10.30

Medverkande från SU: Gustaf Almqvist, Sofia Wikström

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27569

Hur mår Östersjön idag?

10.00 – 11.00

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz, Sofie Bejgarn, Tina Elfwing, Lena Kautsky , Marie Löf

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29485

Politikens roll i den enskilda konsumentens val

10.00 – 11.00

Medverkande från SU: Tina Elfwing, Magnus Breitholtz

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30051?redir=%23eidx_0

Antibiotikaresistens – en fråga på liv eller död

11.30 – 13.00

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29579

Plast i Östersjön – vad har det med dig att göra?

11.30 – 13.00

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29789

Går klimatet och bilen att förena?

12.00 – 13.30

Medverkande från SU: Johan Rockström

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31901?redir=

Framtidens universitet – krisar de i den digitala revolutionen, eller väntar en global bildningsera?

13.00 – 14.00

Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/25359?redir=

Mikroplaster – ingen småsak för Östersjön

14.00 – 15.00

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29825

Politikens osynliga makthavare – ett hot mot demokratin?

15.00 – 15.45

Medverkande från SU: Christina Garsten

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30077

Kommunikation – år 2030 är svenskarna världens mest övervakade, välmående och lyckliga folk

15.00 – 15.50

Medverkande från SU: Daniel Westman

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29905?redir=%23eidx_11

Plast – ohållbart i längden?

15.00 – 16.00

Medverkande från SU: ACES, Östersjöcentrum

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29843

Vad kan du göra för Östersjön?

15.00 – 16.00

Medverkande från SU: Lena Kautsky

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29703?redir=%23eidx_1

Blå tillväxt är fina fisken. Recept på bättre mat i hållbar miljö

15.30 – 17.00

Medverkande från SU: Gustaf Almqvist

http://almedalsveckan.info/event/user-view/27645

Politik och PR – om karantän och övergångsregler

16.30 – 18.00

Medverkande från SU: Tommy Möller

http://almedalsveckan.info/event/user-view/32831?redir

Tisdag 30 juni

Tabloidmartyrer – bilder skapar beteenden

9.00 – 10.00

Medverkande från SU: Mats Lekander

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26117?redir=

Säkerhetsläget i Östersjöregionen – från samarbete till konflikt?

09.00 – 10.30
Medverkande från SU: Tina Elfwing

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27669

Forskningens framtid – hur skapar vi bättre förutsättningar?

09.45 – 11.30

Medverkande från SU: Anders Nilsson

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29169?redir=%23eidx_3

Leder nedmonteringen av journalistiken till sämre havsmiljö?

10.00  – 11.00 

Medverkande från SU: Johan Rockström, Henrik Hamrén

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29965

Att växa upp som papperslös vad händer efter skolan?”

10:00 – 10.50

Medverkande från SU: Louise Dane

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31455?redir=

Porrfritt dags för lagstiftning mot kommersiell pornografi
10.00–11.30

Medverkande från SU:  Max Waltman

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28955?redir=

Nyanlända — hur ska skolan klara utmaningen?

10.00 – 11.00

Medverkande från SU: Anna Kaya

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29879?redir=

Ett hållbart arbetsliv – hur ska vi jobba för att orka?

10.00 – 11.00

Medverkande från SU: Hugo Westerlund

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/25033?redir=

Vad gör vi åt läkemedelsrester i våra vatten? Kommer Bryssel lösa problemet?

10.45 – 12.30

Medverkande från SU: Marlene Ågerstrand

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28047?redir=

Gräv där du står – cirkulär prospektering

11.30 – 12.30

Medverkande från SU: Johan Rockström

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/31991?redir=%23eidx_1

Textilier finns det klädsamma kemikalier?

11.30 – 13.00

Medverkande från SU: Magnus Breitholtz

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/29981

Möten mellan människa och samhälle? Vilken kunskap krävs för kloka beslut?

14.00 – 17.00. Samtalsrubriker:

  • En förändrad befolkning. Om demografiska utmaningar, migration och medborgarskap.
  • Ändrade villkor för svensk demokrati? Om policyprofessionella, opinionskänslighet och parlamentarism.
  • Det digitala livet – e-demokrati och när det mest privata blir allas egendom
  • Universitetets roll och ansvar – forskning ger svar bortom det förväntade

Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding, Gustaf Arrhenius, Amanda Lagerkvist, Christina Garsten, Erik Lindahl, Gunnar Andersson, Paul Levin, Tommy Möller, Uno Fors.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27341?redir=

Vem tar ansvar för Östersjön nu?

15.00 – 16.00

Medverkande från SU: ACES, Östersjöcentrum

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30027

50 års lyckad invandring från Turkiet – vad gjorde Sverige rätt då som vi inte gör idag?

15.00 – 16.15

Medverkande från SU: Paul Levin

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30603?redir=

Klimat och hälsa – vad kan sjukvården göra?

16.00 – 17.00

Medverkande från SU: Fredrik Moberg

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28781?redir=%23eidx_0

Onsdag 1 juli

Så stoppar vi näthatet

09.00 - 10.30

Medverkande från SU: Daniel Westman

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32399?redir=

Andningshjälp till Östersjön

09.00 – 10.30

Medverkande från SU: Lena Viktorsson

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27761

Samtal om DÖ på Expressens scen

10.00

Medverkande från SU: Tommy Möller

Den jämställdhetspolitiska utmaningen

10.00 – 15.00

Medverkande från SU: Paulina de los Reyes

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30181?redir=

Positiv förändring i samband med missbruksbehandling  klienters egna beskrivningar

11.00 –  12.00

Medverkande från SU: Lisa Skogens, Ninive von Greiff

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32203?redir=%23eidx_19

Folkstyre utan folkvalda – om de policyprofessionellas roll i den svenska demokratin

13.45 – 15.00

Medverkande från SU: Christina Garsten

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26703

Möten mellan människa och miljö – vilken kunskap krävs för kloka beslut?

14.00 – 17.00

Underrubriker:

  • Att kommunicera komplexa miljöfrågor. Om myter, klimatångest och underlag för politiska beslut.
  • Sund och hållbar kost. Om nudging, konsumentmakt och dieter.
  • Livsloppsperspektivet och ett gränslöst arbetsliv – vad är ”meningen med hela skiten?”
  • Universitetens roll och ansvar – forskning ger svar bortom det förväntade.

Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding, Andreas Duit, Anna Nyberg, Johan Kleman, Johan Rockström, Susanna Toivanen, Thor Norström, Tina Elfwing, Victoria Bignet.

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27391?redir=

Torsdag 2 juli

Hum/sam-innovation – nästa pusselbit i innovationspolitiken

08.00-09.00

Medverkande från SU: Astrid Söderbergh Widding

http://almedalsveckan.info/event/user-view/32819?redir=%23eidx_7

Hur får vi högstadieeleverna att förstå vad de läser?

10.00 – 11.00

Medverkande från SU: Barbro Westlund

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30105?redir=

Folkpartiets ekonomisk-politiska seminarium

10.15 – 11.45

Medverkande från SU: Lars Calmfors

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30015?redir=

Vad kan vi äta för att maten inte ska ta slut?

12.30 – 13.30

Medverkande från SU: Johan Rockström

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32233?redir=%23eidx_3

Sverige…var god dröj… – om etablering och integration
13.30 – 14.30

Medverkande från SU: Martin Qvist

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32347?redir=%23eidx_4

Evidensbaserad politik

14.00 – 15.00

Medverkande från SU: Gustav Nilsonne

http://www.almedalsveckan.info/event/view/32971

Bistånd, skatter, pensionspengar – vem betalar för hållbar utveckling?

15.00 – 15.45

Medverkande från SU: Johan Rockström

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/27209?redir=%23eidx_2

Staden som vi vill ha den

16.00 – 16.45

Medverkande från SU: Stephan Barthel

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/28583?redir=%23eidx_3

Fredag 3 juli

Makt utan mandat – de policyprofessionella i den svenska demokratin

13.30 – 15.00

Medverkande från SU: Christina Garsten, Marja Lemne

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26535;jsessionid=767A7C1C0994113F1B59D96A0D50B2B2