Keri Facer, gästprofessor med inriktning klimatledarskap vid Uppsala universitet
Keri Facer, gästprofessor med inriktning klimatledarskap vid Uppsala universitet


Seminariet inleddes med en föreläsning av Keri Facer, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap vid Uppsala universitet, vars forskning handlar om relationen mellan formella utbildningsinstitutioner och det omgivande samhället.

Keri betonar att hållbar utveckling kräver förändring och att detta sker genom att bygga relationer.

– Vi behöver tid och relationer för att åstadkomma förändring, sa Keri Facer. 

Hur kan universiteten bidra på bästa sätt? 

Föreläsningen följdes av en paneldiskussion med representanter från forskningsfinansiärer, näringsliv, lokalsamhälle, studentorganisationer och politiken kring hur universiteten kan bidra på bästa sätt.

Medverkande i panelen var:

  • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
  • Göran Enander, landshövding Uppsala län
  • Matilda Strömberg, ordförande för Sveriges förenade studentkårer
  • Lotta Ljungqvist, vd GE Nordic.

Sektorns möjligheter

Universitetens roll för en hållbar värld
Universitetens roll för en hållbar värld

Den andra delen av evenemanget bestod av en paneldebatt kring sektorns möjligheter att bidra till en hållbar värld genom forskning och utbildning. Forskare och lärare från Handelshögskolan, Stockholms universitet och KTH, tillsammans med representanter för politiken och näringslivet medverkade i samtalet.

Medverkande:

  • Mikael Karlsson, docent miljövetenskap, KTH
  • Erik Fahlbeck, vicerektor för samverkan, SLU
  • Karin Bäckstrand, professor statsvetenskap, SU
  • Lasse Lychnell, lärare Global Challenges och forskare, Handelshögskolan
  • Olivia Lemmel, student, Handelshögskolan i Stockholm.

– Vi måste lyfta hur viktiga universiteten är för demokratins roll i dagens samhälle, sa professor Karin Bäckstrand och nämnde utvecklingen med "fake news" och faktaresistens.

– Vi ska söka snabba lösningar, men också sjunga långsamhetens lov som universiteten genom sitt robusta system för kunskapskoll erbjuder, sa Karin Bäckstrand som också nämnde att universiteten bör vara proaktiva i sin kommunikation.

– Ett exempel på att universiteten tar kommandot och skapar en mötesplats för forskning och samhälle är Hållbarhetsforum som Stockholms universitet arrangerar till hösten för att tillsammans med representanter för samhällsinstitutioner och beslutsfattare tala om hållbarhetsmålen, berättade hon.

Samverkan och synergieffekter

Seminariet sammanfattades av rektorerna
Seminariet sammanfattades av rektorerna för Handelshögskolan, Stockholms universitet, KTH, SLU, KI och Uppsala universitet.
 

Seminariet sammanfattades av rektorerna för Handelshögskolan, Stockholms universitet, KTH, SLU, KI och Uppsala universitet. 

– Hur skapar vi synergieffekter? Samverkan måste vara en komponent både i forskning och utbildning, sa rektor Astrid Söderbergh Widding och nämnde att Stockholms universitet erbjuder utbildningsprogram inom hållbar utveckling som har utvecklats i dialog med kommunerna.

– Samtalet idag har handlat om att sätta igång att göra, men då är det viktigt med en tillitsbaserad styrning där lärosätena bedöms på leverans och inte blir alltför upptagna med enbart utvärdering, menar rektor Astrid Söderbergh Widding.

Se evenemanget i efterhand

Moderator under dagen var: Carl Johan Sundberg, professor, Karolinska Institutet.

Arrangemanget ägde rum på Campus Gotland under Almedalsveckan 2019 i Visby.