De tre rektorerna för KTH, Stockholms universitet och KI.
De tre rektorerna för KTH, Stockholms universitet och KI: Sigbritt Karlsson, Astrid Söderbergh Widding och Ole Petter Ottersen ombord Briggen Tre Kronor. Photo: Sören Andersson.


– Tillsammans har vi en gemensam vision som kommer att ha betydelse för Stockholm, regionen och Sverige som kunskapsnation, sa rektor Astrid Söderbergh Widding som tillsammans med kollegorna Sigbritt Karlsson, KTH och Ole Petter Ottersen, KI berättade om bakgrunden till Stockholm trio och syftet med samarbetet vid ett evenemang på Briggen Tre Kronor. 

Olle Petter Ottersen, KI, Sigrid Karlsson, KTH och Astrid Söderbergh Widding, SU.
Ole Petter Ottersen, KI, Sigbritt Karlsson, KTH och Astrid Söderbergh Widding, SU. Photo: Sören Andersson.
 

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är alla starka lärosäten inom sina respektive områden. Tillsammans bildar de tre universiteten en komplett akademisk miljö som står sig mycket väl i en internationell jämförelse.

– Vi har lyckan att komplettera varandra och konkurrerar inte. I detta samarbete finns det flera internationella förebilder som vi har sneglat på, sa rektor Astrid Söderbergh Widding.

Evenemanget ägde rum under Almedalsveckan på Briggen Tre Kronor i Visby hamn och samlade ett åttiotal representanter från forskning, utbildning, kommun och region.

Överenskommelsen, som skrevs under av de tre rektorerna den 27 maj, syftar bland annat till att skapa nya förutsättningar för universitetsövergripande forskning och utbildning, tydliggöra den framstående akademiska miljö som parterna tillsammans utgör och stärka verksamhetsstödet vid universiteten. 

Läs mer om universitetsalliansen »